Rozvrh hodín
2mupBIMA* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-117/15 PKlinická antropológiaPRIF B1 529Neščáková, Černý2mANBI15*(C), 2mB-AN*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
13:10-15:25TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-112/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (2)PRIF CH2 301Kupka2mupMACH*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupBIMA*(B)
15:40-17:55TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-106/15 SDidaktika matematiky (2)FMFI M 112Vargová2mupBIMA*(A), 2mupMACH*(A), 2mupMAGE*(A)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-121/15 PFilozofická antropológia a axiológiaPRIF B1 305Zolcer2mupGEAJ*(A), 2mupGEIT*(A), 2mupGENJ*(A), 2mupCHNJ*(A), 2mupCHAJ*(A), 2mupENBI*(A), 2mupMACH*(A), 2mupBIGE*(A), 2mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupMAGE*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-119/15 PBiologické inváziePRIF B2 407AKováč, Švolíková2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
13:10-15:25TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KMANM/2-UMA-211/15 SSeminár z dejín matematiky (1)FMFI M IKubáček2mupMACH*(A), 2mupMAGE*(A), 2mupBIMA*(A)
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 SSeminár k diplomovej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová2mupBIMA*(B), 2mupMACH*(B), 2mupMAGE*(B)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 1182mupBIGE*(B), 2mupBICH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupENBI*(B), 2mupENCH*(B), 2mupGEAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-116/15 SRétorika pre učiteľovPRIF CH2 130Zolcer2mupGEAJ*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupENBI*(B), 2mupMACH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupBIGE*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupBICH*(B)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš2mupBIMA*(C), 2mupMACH*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupMACH*(C), 2mupMAGE*(C)
09:50-11:20N.T (od 25.09.2018) PriF.KAn/N-mUBI-032/15 CAntropológia pre pedagógovPRIF B2 4442mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupENBI*(A)sk. 2
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-105/15 SVyučovanie biológie s podporou digitálnych technológiíPRIF CH2 3192mANBI15*(A), 2mNEBI15*(A), 2mOBBI15*(A), 2mPSBI15*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupENBI*(A), 2mPSBI*(A), 2mESBI15*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-117/15 PHydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchovPRIF B2 407AKrno, Derka1mB-ZO*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mB-ZO*(C), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-154/15 PZoogeografiaPRIF B1 401AHolecová2mANBI15*(C), 2mB-ZO*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-120/15 PBehaviorálna ekológiaPRIF B2 407ADerka, Hiadlovská2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-101/15 SFyziológia správania živočíchovPRIF B2 4331mB-AN*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
Št
09:50-11:20P.T (od 04.10.2018) PriF.KAn/N-mUBI-032/15 PAntropológia pre pedagógovPRIF CH1 2Dörnhöferová, Beňuš, Švábová, Candráková Čerňanová, Bodoriková2mANBI15*(A), 2mESBI15*(A), 2mHUBI15*(A), 2mNEBI15*(A), 2mOBBI15*(A), 2mPGBI15*(A), 2mPSBI*(A), 2mPSBI15*(A), 2mSLBI15*(A), 2mupBIGE*(A), 2mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupENBI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEk/N-bUBI-040/11 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč2SB*(B), 3B-EK*(B), 3PALB*(C), 3SB*(B), 2mANBI15*(A), 2mESBI15*(A), 2mHUBI15*(A), 2mNEBI15*(A), 2mOBBI15*(A), 2mPGBI15*(A), 2mPSBI*(A), 2mPSBI15*(A), 2mSLBI15*(A), 2mupBIGE*(A), 2mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupENBI*(A)
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)PRIF B2 404Vargová2mupBIMA*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 1172mupBIGE*(B), 2mupBICH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupENBI*(B), 2mupENCH*(B), 2mupGEAJ*(B), 2mupGEIT*(B), 2mupGENJ*(B), 2mupCHAJ*(B), 2mupCHNJ*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
13:10-15:25TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-162/15 KNeeuklidovské geometrieFMFI M 120Polednová2mupBIMA*(B), 2mupMAGE*(B), 2mupMACH*(B)
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-117/15 STvorba edukačných webstránokPRIF CH2 319Nagy2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C), 2mupENCH*(C), 2mupGEAJ*(C), 2mupGEIT*(C), 2mupGENJ*(C), 2mupCHAJ*(C), 2mupCHNJ*(C), 2mupMAGE*(C), 2mupMACH*(C)podľa záujmu
15:40-17:55TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-259/15 SDidaktika matematiky v praxi (1)PRIF B2 404Fraasová2mupMACH*(B), 2mupBIMA*(B), 2mupMAGE*(B)
15:40-17:55TYZ (od 27.09.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-114/15 SNové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematikyPRIF B2 304Dillingerová2mupBIMA*(B), 2mupMACH*(B), 2mupMAGE*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00