Rozvrh hodín
2buGEHI* - učiteľstvo geografie a histórie - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF G315Zolcerová1boAI*(B), 1boHI*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buHINE*(C), 1buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 1boAE*(B)
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-315/00 PSŠK: Druhá svetová vojnaFIF S401Nižňanský3buHINE*(B), 2buFIHI*(B), 2buANHI*(B), 2buHINE*(B), 3boHI*(B), 2boHI*(B), 3buANHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHISL*(B), 3buHISL*(B)
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-581/15 SHS: Postavy slovenského národného obrodenia (1780 – 1849)FIF pracovňaPodolan2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-579/11 SHS: Česko-Slovenské vzťahy v rokoch 1780-1920FIF N306Holec2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-577/10 SHS: Slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočiaFIF S401Vašš2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
18:10-18:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 CZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A), 2upMAGE*(A)
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-028/15 STopografia antického svetaFIF G330Lábaj1boKJ*(B), 2buGEHI*(C), 2boHI*(C), 3buANHI*(C), 1buHIMA*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buHINE*(C), 1buGEHI*(C), 2buANHI*(C), 2buHINE*(C), 1boHI*(C), 2buFIHI*(C), 3buHINE*(C)
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-306/00 PSŠK: Dejiny Byzancie 1FIF N306Hurbanič2buFIHI*(B), 3buHINE*(B), 2buANHI*(B), 3buHISL*(B), 2buHISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 3buANHI*(B), 2boHI*(B), 3boHI*(B), 2boKJ*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KS/A-AboSO-34/15 PSZáklady sociológie pre nesociológovFIF S3Džambazovič1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1boAG*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B), 1boPE*(A)Učebňa s počítačom a dataprojektorom.
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-027/15 PZáklady geografie sídelPRIF CH1 1Slavík, Klobučník2upGEAJ_f*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-371/10 SŠK: Slovenská otázka v 1. ČSRFIF S401Vašš2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-025/15 PPedogeografiaPRIF CH1 1Pišút, Jenčo2upGENJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upBIGE*(A), 2upGEAJ*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-045/00 CNemčina 3FIF G315Zolcerová2boAI*(B), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 2boAI*(B), 2boAE*(B)
Ut
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-509/00 SHS: Križiacke výpravy - konfrontácia a koexistencia kultúrFIF pracovňaHurbanič3buANHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2boHI*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 2buANHI*(B), 3buHISL*(B), 2buFIHI*(B), 3buHINE*(B)
14:20-15:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-517/00 SHS: Zahraničná politika Arpádovcov 1FIF pracovňaHomza2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSD/A-buHI-007/15 PSlovenské dejiny 1526-1780FIF S424Baďurík, Benková1boETHI*(A), 1boETMU*(B), 1boISMU*(B), 2boAI*(A), 2buANHI*(A), 2buFIHI*(A), 2buGEHI*(A), 2buHINE*(A), 2buHISL*(A)
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-013/15 SPedagogická komunikáciaFIF N315Jaslovská2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2buHINE*(A), 2buHISL*(A), 2buNESL*(A), 2muSL/k*(A), 2buCHSL*(A), 2buBISL*(A), 2buFIHI*(A), 2buFISL*(A)
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-026/15 CDemogeografiaPRIF B1 4352upGEAJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upGEAJ*(A)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-514/00 SHS: Rusko a Európa v stredoveku 1FIF N424Daniš2boHI*(B), 3buANHI*(B), 2buHISL*(B), 2buANHI*(B), 3boHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buHINE*(B), 2buGEHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-038/12 CRuština pre historikov 2FIF N218Daniš3buHISL*(C), 2buHISL*(C), 3buANHI*(C), 2buANHI*(C), 1buHISL*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buANHI*(C), 1buHINE*(C), 1buFIHI*(C), 3buHINE*(C), 2buHINE*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KE/A-buSZ-112/15 PSÚvod do estetiky pre neestetikov 1FIF G362Hamar1bfNVAJ*(B), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
St
08:10-08:55TYZ (od 26.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-017/15 PŠkolský manažmentFIF G127Matulčíková2bfNVAJ*(A), 2buANFI*(A), 2buANHI*(A), 2buANNE*(A), 2buANSL*(A), 2buBISL*(A), 2buFIHI*(A), 2buFISL*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2buHINE*(A), 2buHISL*(A), 2buNESL*(A), 2muSL/k*(A), 3buANFI*(A), 3buANHI*(A), 3buANMA*(A), 3buANNE*(A), 3buANSL*(A), 3buFISL*(A), 3buHINE*(A), 3buHISL*(A), 3buMANE*(A), 2moPE*(A), 2buCHSL*(A)
09:05-10:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-006/15 PVšeobecné dejiny 2FIF S424Hrnčiarová, Daniš2buGEHI*(A), 2buANHI*(A), 2buFIHI*(A), 2buHISL*(A), 1boISMU*(B), 3boAI*(B), 3boMU*(B), 2buHINE*(A), 1boETMU*(B), 1boMU*(B), 2boMU*(B)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-352/00 PSŠK: Hrady a hradné panstvá na SlovenskuFIF S401Lukačka2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-109/15 PSNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková2buGEHI*(B), 2buHISL*(B), 3buMANE*(B), 2buANNE*(B), 1buANMA*(B), 2buANSL*(B), 1buANNE*(B), 1buBISL*(B), 1buANHI*(B), 3buANHI*(B), 1buHISL*(B), 1buMASL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buGESL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2buGESL*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 1buGEHI*(B), 1buNESL*(B), 3buANNE*(B), 2buANHI*(B), 1buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 2buHINE*(B), 1buMANE*(B), 2buNESL*(B), 1buCHSL*(B), 3buANMA*(B)
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-380/15 PSŠK: Etnogenéza SlovanovFIF S424Mesiarkin1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boHI*(B), 1boHISVbu*(B), 1boHISVch*(B), 1boHISVsl*(B), 1boHISVsr*(B), 1boSV*(A), 1buANHI*(B), 1buFIHI*(B), 1buGEHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 2boHI*(B), 2boSV*(A), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 PSÚvod do logikyFIF S519Marko1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-384/18 SŠK: Zakladateľské obdobie komunistického režimu v ČSRFIF pracovňaČernák2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
09:05-10:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-045/00 CNemčina 3FIF G315Zolcerová2boAI*(B), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 2boAI*(B), 2boAE*(B)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF S427Zolcerová1boAI*(B), 1boHI*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buHINE*(C), 1buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 1boAE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-108/16 PSAntická filozofiaFIF N314Kalaš2buGEHI*(B), 2buNESL*(B), 1buHISL*(B), 1buANSL*(B), 2buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buCHSL*(B), 2buANHI*(B), 2buANSL*(B), 3buANNE*(B), 1buANHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buBISL*(B), 1buGESL*(B), 1buGEHI*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buMANE*(B), 1buNESL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 1buANNE*(B), 3buANMA*(B), 3buANHI*(B)
14:50-17:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 PMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2upGENJ_f*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2upMAGE*(A)
17:50-19:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-531/14 SHS: Islam a Európa 1FIF N315Rybár3buANHI*(B), 2buANHI*(B), 2buHISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 3boHI*(B), 2boHI*(B), 3buHINE*(B), 2buHINE*(B), 3buHISL*(B)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-003/00 COdborná angličtina 3FIF N424Šulovská2boSO*(C), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 2boMU*(B), 2boKU*(B), 2boET*(B), 2buCHSL*(B), 2boAE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KS/A-buSZ-107/15 PSSociológia výchovyFIF N306Mistríková2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-024/15 CMeteorológia, klimatológia a hydrológiaPRIF B2 304Polčák2upMAGE*(A), 2upGENJ_f*(A), 2upBIGE*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2upGEAJ_f*(A)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-029/15 PAntické grécke náboženstvoFIF N306Andoková2boKJ*(B), 1mpGRLA*(B), 3boKJ*(B), 1muHIMA*(C), 3buANHI*(C), 2muHISL*(C), 1muFIHI*(C), 2boHI*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 1buFIHI*(C), 2buFIHI*(C), 2moHI*(C), 2boSZ*(C), 1boSZ*(C), 1boHI*(C), 2muANHI*(C), 2muHINE*(C), 2muFIHI*(C), 3boSZ*(C), 1buHIMA*(C), 2buHINE*(C), 1muHINE*(C), 3boHI*(C), 2buGEHI*(C), 1moHI*(C), 2muHIMA*(C), 2moSZ*(C), 1buANHI*(C), 2buANHI*(C), 1moSZ*(C), 1buGEHI*(C), 1muESHI*(C), 1buHINE*(C), 3buHINE*(C), 2buHISL*(C), 1muANHI*(C), 1muHISL*(C)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-512/00 SHS: Dobytie Britských ostrovov vo svetle tapisérie z BayeuxFIF pracovňaHrnčiarová2buGEHI*(B), 3buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3boHI*(B), 2boHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buANHI*(B), 3buANHI*(B)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-093/15 PDemogeografiaPRIF B1 305Nováková2ZIK*(A), 2upGENJ_f*(A), 2ZEkP*(A), 2buGESL*(A), 2upMAGE*(A), 2upGEAJ_f*(A), 2buGEHI*(A), 2upBIGE*(A)
Št
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-033/00 COdborná nemčina 3FIF G315Zolcerová2boKU*(B), 2boAG*(C), 2boDU*(B), 2boED*(B), 2boET*(B), 2boFI*(B), 2boIS*(B), 2boMK*(B), 2boMU*(B), 2boPE*(B), 2boRE*(B), 2boSL*(B), 2boZU*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2moSE*(B), 3boKJ*(B), 2boAE*(B), 2buANFI*(B), 3boRE*(B), 2boES*(B)
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-583/18 SHS: Od reformácie k tolerancii : Ranonovoveký cirkevný vývoj a slovenské dejinyFIF S401Benka2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
10:50-12:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-580/11 SHS: Osobnosti európskych dejín 19. storočiaFIF pracovňaBoboková2buFIHI*(B), 3buANHI*(B), 2buANHI*(B), 2buHINE*(B), 3boHI*(B), 3buHISL*(B), 2buHISL*(B), 2buGEHI*(B), 2boHI*(B), 3buHINE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-554/00 SHS: Stranícko-politická štruktúra na Slovensku 1918 - 1945 1FIF pracovňaZelenák2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
14:20-15:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-moSL-11/15 PKapitoly zo svetovej literatúry 1FIF G127Kákošová1moSL*(C), 1mpANSK*(C), 1mpARSK*(C), 1mpFNSK*(C), 1mpFRSK*(C), 1mpMASK*(C), 1mpNESK*(C), 1mpRUSK*(C), 1mpSKSP*(C), 1muANSL*(C), 1muFISL*(C), 1muHISL*(C), 1muMASL*(C), 1muNESL*(C), 1muPESL*(C), 1muSL/k*(C), 2moSL*(C), 2mpANSK*(C), 2mpBUSK*(C), 2mpFNSK*(C), 2mpFRSK*(C), 2mpHOSK*(C), 2mpMASK*(C), 2mpNESK*(C), 2mpPLSK*(C), 2mpRUSK*(C), 2mpSKTA*(C), 2muANSL*(C), 2muESSL*(C), 2muHISL*(C), 2muNESL*(C), 2muSL/k*(C), 2mUTS2*(C), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-383/18 SŠK: Slovensko na ceste ku komunistickej totalite 1945-1948FIF S401Černák2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
10:50-12:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-103/15 SDigitálne technológie 3FIF N417Hrdináková2buBISL*(B), 2buNESL*(B), 2buGEHI*(B), 2buANFI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buANNE*(B), 2buANHI*(B), 2buFISL*(B), 2buANSL*(B), 2buGESL*(B), 2buFIHI*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buCHSL*(B)
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-370/00 PSŠK: Významné postavy a osobnosti slovenských dejín v 1. polovici 20. storočiaFIF pracovňaKázmerová2boHI*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-327/14 PSŠK: Dejiny Blízkeho a Stredného východu 2FIF N424Rybár3buHISL*(B), 3buANHI*(B), 2boHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buHISL*(B), 3boHI*(B), 3buHINE*(B)
10:50-12:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KPs/A-buSZ-105/15 PPsychológia pre učiteľov 2FIF G20Herényiová2buHINE*(A), 2buHISL*(A), 2buCHSL*(A), 2buNESL*(A), 2muSL/k*(A), 2bfNVAJ*(A), 2buANFI*(A), 2buANHI*(A), 2buANNE*(A), 2buANSL*(A), 2buBISL*(A), 2buFIHI*(A), 2buFISL*(A), 2buGEHI*(A), 2buGESL*(A)
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-101/15 SReálie antického Ríma 1FIF G20Buzássyová, Andoková1boKJ*(C), 1boSZ*(C), 2boSZ*(C), 3boSZ*(C), 2buHINE*(C), 1buFIHI*(C), 3buHINE*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buGEHI*(C), 1boHI*(C), 1buHIMA*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buANHI*(C), 1buHINE*(C), 2buHISL*(C)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-111/13 PSFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N306Kiczko3buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHISL*(B), 2buHISL*(B), 1buMANE*(B), 1buANNE*(B), 3buANNE*(B), 3buHISL*(B), 2buANSL*(B), 2buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 1buANHI*(B), 2buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buGESL*(B), 3buANHI*(B), 2buANHI*(B), 1buMASL*(B), 1buCHSL*(B), 2buGEHI*(B), 1buHINE*(B), 2buBISL*(B), 3buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buGEHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANSL*(B), 1buNESL*(B), 1buBISL*(B), 2buGESL*(B)
Pi
09:05-10:35TYZ (od 28.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-303/00 PSŠK: Úvod do cirkevných dejínFIF N218Múcska2buFIHI*(B), 2boMU*(B), 2buANHI*(B), 3boHI*(B), 3buHISL*(B), 2buHINE*(B), 3buHINE*(B), 2buGEHI*(B), 3boMU*(B), 2buHISL*(B), 2boHI*(B), 1boMU*(B), 3buANHI*(B)
10:50-12:20TYZ (od 28.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-017/15 SŠkolský manažmentFIF N315Jaslovská2buGEHI*(A), 2buGESL*(A), 2buHINE*(A), 2buHISL*(A), 2buNESL*(A), 2muSL/k*(A), 2buCHSL*(A), 2buBISL*(A), 2buFISL*(A), 2buFIHI*(A)
12:35-14:05TYZ (od 28.09.2018) FiF.KPs/A-buSZ-105/15 SPsychológia pre učiteľov 2FIF G25Sabová2buGESL*(A), 2buBISL*(A), 2buFISL*(A), 2buGEHI*(A), 2buCHSL*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00