Rozvrh hodín
1upMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 PLineárna algebraFMFI M IČinčura1upMACH*(A), 1upMAGE*(A), 1upMABI*(A)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KMANM/1-UMA-131/15 CRepetitórium školskej matematiky (1)FMFI M IKubáček1upMAGE*(B), 1upMABI*(B), 1upMACH*(B)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 PKombinatorikaFMFI M ITomanová1upMACH*(A), 1upMABI*(A), 1upMAGE*(A)
Ut
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF CH1 2Demkaninová1upBIGE*(A), 1upMACH*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upMAGE*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upENBI*(A), 1upMABI*(A), 1upCHAJ_f*(A)skupiny BIAJ, BINJ si dohodnú termín semináru na prvej prednáške s vyučujúcou
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B2 201Demkaninová1upMACH*(A), 1upMABI*(A), 1upMAGE*(A)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-112/15 CLineárna algebraFMFI M XČinčura1upMABI*(A), 1upMACH*(A), 1upMAGE*(A)
St
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) FMFI.KAGDM+KI/1-UMA-124/15 CKombinatorikaPRIF B2 304Tomanová1upMACH*(A), 1upMAGE*(A), 1upMABI*(A)
Št
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 PKartografiaPRIF CH1 2Mičietová, Benová, Feciskanin1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buGESL*(A), 1upBIGE*(A), 1upMAGE*(A)
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 CKartografiaPRIF CH1 21upMAGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upBIGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upGEAJ*(A)
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 PÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1upMAGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ*(A)
17:20-18:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 SÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1upMAGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ*(A)
Pi
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurček, Bleha, Nováková1ZRR*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1ZEkP*(A), 1upMAGE*(A), 1ZIK*(A), 1buGESL*(A), 1ZDS*(A), 1GLVK*(C), 1upBIGE*(A), 1upGEAJ*(A)cvičenie pre skupinu GLVK po dohode
09:50-10:35TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 4351upGENJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upMAGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ*(A)
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-002/15 PVýzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská1B*(A), 1MB*(A), 1MB-AN*(A), 1MB-BT*(A), 1MB-FŽ*(A), 1MB-GE*(A), 1MB-MB*(A), 1MB-MI*(A), 1MB-VI*(A), 1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B), 1upMACH*(B)
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 404Dulanská1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B)
10:40-11:25TYZ (od 28.09.2018) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 404Dulanská1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00