Rozvrh hodín
1upCHNJ_f* - učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-001-1/15 SJazyková kompetencia 1FIF G240Vybiral1upCHNJ_f*(A), 1buMANE*(A), 1buHINE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buNESL*(A), 1buFINE*(A), 1buANNE*(A)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B)
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš1upGEAJ*(B), 1upENBI*(B), 1upBICH*(B), 1upBIGE*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B)
Ut
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF CH1 2Demkaninová1upBIGE*(A), 1upMACH*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upMAGE*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upENBI*(A), 1upMABI*(A), 1upCHAJ_f*(A)skupiny BIAJ, BINJ si dohodnú termín semináru na prvej prednáške s vyučujúcou
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-023-1/15 PMiesta pamäti v nemecky hovoriacich krajináchFIF G240Tancer1buHINE*(A), 1buANNE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1buMANE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1buNESL*(A)
St
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-001-1/15 SJazyková kompetencia 1FIF G240Vybiral1upCHNJ_f*(A), 1buMANE*(A), 1buHINE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buNESL*(A), 1buFINE*(A), 1buANNE*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 111Demkaninová1upCHNJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upCHAJ_f*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KOrCh/N-bCXX-012/15 PPerspektívy chémiePRIF B1 320Rosskopfová, Hrobárik, Rakovský1buCHSL*(C), 1BX*(C), 1C*(C), 1upBICH*(C), 1upCHAJ_f*(C), 1upCHNJ_f*(C), 1upMACH*(C)
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF G 111Tatiersky1upCHNJ_f*(A)
Št
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-001-1/15 SJazyková kompetencia 1FIF G240Vybiral1upCHNJ_f*(A), 1buMANE*(A), 1buHINE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buNESL*(A), 1buFINE*(A), 1buANNE*(A)
10:50-12:20TYZ (od 27.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-002-1/15 SLingvistika 1FIF G240Mayerová1buHINE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1buANNE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1buNESL*(A), 1buMANE*(A)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 1Tatiersky1upCHNJ_f*(A), 1upMACH*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1buCHSL*(A), 1upBICH*(A)
14:50-17:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 205Sas1upCHNJ_f*(A), 1buCHSL*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1upMACH*(A)
Pi
09:00-10:30BLK (28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 2Tatiersky1upCHNJ_f*(A), 1upMACH*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1buCHSL*(A), 1upBICH*(A)28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.201821.12.2018
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-002/15 PVýzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská1B*(A), 1MB*(A), 1MB-AN*(A), 1MB-BT*(A), 1MB-FŽ*(A), 1MB-GE*(A), 1MB-MB*(A), 1MB-MI*(A), 1MB-VI*(A), 1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B), 1upMACH*(B)
12:35-14:05TYZ (od 28.09.2018) FiF.KGNŠ/bUNE-002-1/15 SLingvistika 1FIF G240Mayerová1buHINE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1buANNE*(A), 1upBINJ_f*(A), 1buNESL*(A), 1buMANE*(A)
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Žúrková1buCHSL*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1upMACH*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00