Rozvrh hodín
1upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 CProtistológiaPRIF B2 4021buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 1321upENBI*(A), 1upBICH*(A)sk. 3
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B)
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš1upGEAJ*(B), 1upENBI*(B), 1upBICH*(B), 1upBIGE*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 1321upBICH*(A)sk. 1
16:30-18:00BLK (05.11.2018) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-231upENBI*(A), 1upBICH*(A)sk. B05.11.201812.11.201819.11.201826.11.201803.12.201810.12.201817.12.2018
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bBXX-070/15 SSeminár z botaniky 1PRIF CH1 31buBISL*(C), 1SB*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C), 2B*(C), 2PALB*(C)
08:10-11:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Matkovičová1upBICH*(A)sk. 1
08:10-11:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 205Chrappová1upBICH*(A)sk. 2
Ut
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 1321upBICH*(A)sk. 2
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 301Tatiersky1upBICH*(A)sk. 1 + 2
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF CH1 2Demkaninová1upBIGE*(A), 1upMACH*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upMAGE*(A), 1upCHNJ_f*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upENBI*(A), 1upMABI*(A), 1upCHAJ_f*(A)skupiny BIAJ, BINJ si dohodnú termín semináru na prvej prednáške s vyučujúcou
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 4011buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 4011buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C), 1B*(B)
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-231upBICH*(A)sk. A
St
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková1buBISL*(C), 1SB*(A), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 139Demkaninová1upENBI*(A), 1upBICH*(A)BICH sk. 2
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 139Demkaninová1upBICH*(A)sk. 1
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 PBotanika 1PRIF CH1 2Mišíková, Jančovičová1upBINJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upMABI*(A), 1buBISL*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1upINBI*(A), 1upENBI*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 PCytológia a anatómia rastlínPRIF CH1 2Martinka, Vaculík, Švubová, Blehová, Lux1upMABI*(A), 1upINBI*(A), 1upENBI*(A), 1upBIGE*(A), 1upBICH*(A), 1buBISL*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upBIAJ_f*(A)
16:30-18:00BLK (26.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 PMorfológia rastlínPRIF CH1 2Mičieta, Miškovic1upENBI*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upBIGE*(A), 1upMABI*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upINBI*(A), 1buBISL*(A)26.09.201803.10.201810.10.201817.10.201824.10.201831.10.2018
09:00-10:30BLK (07.11.2018) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-231upBICH*(A)sk. A07.11.201814.11.201821.11.201828.11.201805.12.201812.12.201819.12.2018
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KOrCh/N-bCXX-012/15 PPerspektívy chémiePRIF B1 320Rosskopfová, Hrobárik, Rakovský1buCHSL*(C), 1BX*(C), 1C*(C), 1upBICH*(C), 1upCHAJ_f*(C), 1upCHNJ_f*(C), 1upMACH*(C)
Št
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 1Tatiersky1upCHNJ_f*(A), 1upMACH*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1buCHSL*(A), 1upBICH*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 301Šimuneková1upBICH*(A)sk. 1 + 2
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-231upBICH*(A)sk. B
14:50-17:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Matkovičová1upBICH*(A)sk. 3
Pi
09:00-10:30BLK (28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 2Tatiersky1upCHNJ_f*(A), 1upMACH*(A), 1upCHAJ_f*(A), 1buCHSL*(A), 1upBICH*(A)28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.201821.12.2018
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-002/15 PVýzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská1B*(A), 1MB*(A), 1MB-AN*(A), 1MB-BT*(A), 1MB-FŽ*(A), 1MB-GE*(A), 1MB-MB*(A), 1MB-MI*(A), 1MB-VI*(A), 1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B), 1upMACH*(B)
12:20-13:50BLK (28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 201Tatiersky1upBICH*(A)sk. 328.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.2018
09:00-10:30BLK (16.11.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 201Tatiersky1upBICH*(A)sk. 316.11.201823.11.201830.11.201807.12.201814.12.201821.12.2018
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Žúrková1upBICH*(A)sk. 3
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00