Rozvrh hodín
1mupGEAJ* - učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-108/15 SAktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaníPRIF B1 319Karolčík, Čipková1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-100/15 PMetodológia pedagogického výskumuPRIF CH1 3Prokša1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupMAGE*(A), 1mupCHNJ*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupMACH*(A), 1mupCHAJ*(A), 1mupENBI*(A), 1mupENCH*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupBICH*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-109/15 PAktuálne problémy v biogeografiiPRIF B1 480Falťan, Ružek1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-FI*(C)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 PSociálna geografiaPRIF B2 404Slavík, Rochovská1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-HDS*(A), 1mZ-RG*(C)
13:10-14:40P.T (od 02.10.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF B2 4041mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-HDS*(A)sk. A
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-109/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (1)PRIF CH2 151Karolčík, Čipková1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
12:20-13:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Tolmáči, Šveda1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-RG*(A)
13:10-13:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Cákoci1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-RG*(A)
St
13:30-15:00TYZ (od 26.09.2018) PdF.KAJL/M-ANJde023/17 SInterkultúrny prístup v jazykovom vzdelávaníPDF Š-54Medovičová1mAJ15*(B), 1mANBI15*(B), 1mANHI15*(B), 1mANHU15*(B), 1mANNE15*(B), 1mANVU15*(B), 1mESAN15*(B), 1mFRAN15*(B), 1mOBAN15*(B), 1mPSAN15*(B), 1mSLAN15*(B), 1mupGEAJ*(B), 1mupCHAJ*(B)Svitlana Dorda, M-ANJde023, M-ANGde023
16:30-18:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUGE-102/15 SDidaktika geografie (1)PRIF CH2 118Likavský1mupGEAJ*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupGEIT*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUGE-102/15 PDidaktika geografie (1)PRIF CH2 130Likavský1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupMAGE*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mUGE-101/15 PRegionálna geografia svetaPRIF B1 307Danielová, Gurňák1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupMAGE*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-102/15 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 307Gurňák1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-RG*(A)
Št
07:20-09:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mUGE-100/15 PRegionálna geografia SlovenskaPRIF B1 567Rajčáková, Križan1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupMAGE*(A)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mUGE-101/15 SRegionálna geografia svetaPRIF B1 435Zubriczký1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupMAGE*(A)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mUGE-100/15 SRegionálna geografia SlovenskaPRIF B1 480Noga1mupGEAJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupMAGE*(A)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 CSídelné systémyPRIF B1 3071mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-HDS*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-HDS*(A)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 PSídelné systémyPRIF B1 307Slavík, Klobučník1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-HDS*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-HDS*(A)
Pi
09:00-12:00BLK (28.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-107/15 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)podľa záujmu28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.201816.11.201823.11.201830.11.201807.12.201814.12.201821.12.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie