Rozvrh hodín
1mupENBI* - učiteľstvo predmetov environmentalistika a biológia - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 PÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová1mupENBI*(A), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3ZEkP*(B)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-116/15 PAutekológia živočíchovPRIF B1 401AHulejová Sládkovičová, Vďačný1mANBI15*(C), 1mB-ZO*(A), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-108/15 SAktivizujúce metódy a ich využitie vo vyučovaníPRIF B1 319Karolčík, Čipková1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 SÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová1mupENBI*(A), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3ZEkP*(B)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-105/15 PPrincípy behaviorálnych procesovPRIF B2 433Kršková1mANBI15*(C), 1mB-FZ*(A), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-100/15 PMetodológia pedagogického výskumuPRIF CH1 3Prokša1mupBIGE*(A), 1mupGEAJ*(A), 1mupMAGE*(A), 1mupCHNJ*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupMACH*(A), 1mupCHAJ*(A), 1mupENBI*(A), 1mupENCH*(A), 1mupGENJ*(A), 1mupGEIT*(A), 1mupBICH*(A)
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KPl/N-mUEN-104/15 SKvalita a degradácia pôdyPRIF B1 XXXŠimkovic1mupENBI*(A)prednášky budú v miestnosti B2-338
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-109/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (1)PRIF CH2 151Karolčík, Čipková1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-112/15 SPráca s interaktívnou tabuľou pre budúcich učiteľovPRIF CH2 319Brestenská1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)
St
09:50-12:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-103/15 CDidaktika školských pokusov z biológie 1PRIF CH2 1511mupBICH*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-101/15 PDemekológiaPRIF B2 407ABeracko, Bulánková1mANBI15*(C), 1mB-EK*(A), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-101/15 SDidaktika biológie 1PRIF CH2 1181mANBI15*(A), 1mESBI15*(A), 1mFRBI15*(A), 1mHIBI15*(A), 1mNEBI15*(A), 1mPGBI15*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-037/15 PGenetikaPRIF B1 301Gálová2BX*(A), 2PALB*(A), 2SB*(A), 1mANBI15*(A), 1mESBI15*(A), 1mFRBI15*(A), 1mHIBI15*(A), 1mHUBI15*(A), 1mNEBI15*(A), 1mOBBI15*(A), 1mPGBI15*(A), 1mPSBI15*(A), 1mSLBI15*(A), 1mupBIGE*(A), 1mupBICH*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A), 1mVUBI15*(A)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-121/15 SHuby SlovenskaPRIF HERBAR R-261mB-BO*(B), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 2mB-BO*(B)
Št
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGe/N-mUBI-032/15 CZáklady genetikyPRIF B1 526Kyzek1mANBI15*(A), 1mESBI15*(A), 1mFRBI15*(A), 1mHIBI15*(A), 1mHUBI15*(A), 1mNEBI15*(A), 1mOBBI15*(A), 1mPGBI15*(A), 1mPSBI15*(A), 1mSLBI15*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A), 1mVUBI15*(A)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-101/15 PDidaktika biológie 1PRIF B2 446Nagyová, Ušáková1mANBI15*(A), 1mESBI15*(A), 1mFRBI15*(A), 1mHIBI15*(A), 1mHUBI15*(A), 1mNEBI15*(A), 1mOBBI15*(A), 1mPGBI15*(A), 1mPSBI15*(A), 1mSLBI15*(A), 1mupBIGE*(A), 1mupBICH*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A), 1mVUBI15*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mUEN-100/15 PDidaktika environmentalistiky 1PRIF B2 333Pavličková, Šerá1mupENBI*(A)seminár bude prebiehať blokovo
Pi
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-101/15 PEkológia človekaPRIF B2 302Beňuš, Černý1mANBI15*(C), 1mB-AN*(A), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C)
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAn/N-mUBI-031/15 SBiológia reprodukčného a postreprodukčného vekuPRIF B1 5291mANBI15*(C), 1mB-AN*(B), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C), 2mB-AN*(B)
09:00-12:00BLK (28.09.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-107/15 SUmenie prezentácie a komunikáciePRIF CH2 118Nagy1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mupENCH*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupCHAJ*(C), 1mupCHNJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mupMACH*(C)podľa záujmu28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.201816.11.201823.11.201830.11.201807.12.201814.12.201821.12.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00