Rozvrh hodín
1buGEHI* - učiteľstvo geografie a histórie - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF G315Zolcerová1boAI*(B), 1boHI*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buHINE*(C), 1buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 1boAE*(B)
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-031/00 COdborná nemčina 1FIF G24Zolcerová1boAG*(C), 1boED*(B), 1boETFI*(B), 1boETHI*(B), 1boETML*(B), 1boETMU*(B), 1boETRE*(B), 1boFI*(B), 1boFIHI*(B), 1boFISO*(B), 1boHIIS*(B), 1boHIMU*(B), 1boIS*(B), 1boISMU*(B), 1boMU*(B), 1boRE*(B), 1boSL*(B), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1moSE*(B), 2boAG*(C), 2boKJ*(A), 2boRE*(B), 3boRE*(B), 1boAI*(B), 1boDU*(B), 1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boMK*(B), 1boPE*(B), 1boPS*(B), 1boZU*(B), 1boFIRE*(B), 1boHIRE*(B), 1boKU*(B), 1boAE*(B), 1boES*(B)
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KS/A-AboSO-34/15 PSZáklady sociológie pre nesociológovFIF S3Džambazovič1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1boAG*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B), 1boPE*(A)Učebňa s počítačom a dataprojektorom.
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
09:05-10:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-028/15 STopografia antického svetaFIF G330Lábaj1boKJ*(B), 2buGEHI*(C), 2boHI*(C), 3buANHI*(C), 1buHIMA*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buHINE*(C), 1buGEHI*(C), 2buANHI*(C), 2buHINE*(C), 1boHI*(C), 2buFIHI*(C), 3buHINE*(C)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-001/15 PPrehistória EurópyFIF G127Podolan1boDUHI*(A), 1boETHI*(A), 1boFIHI*(A), 1boHI*(A), 1boHIIS*(A), 1boHIML*(A), 1boHIMU*(A), 1boHIRE*(A), 1boHISVbu*(A), 1boHISVch*(A), 1boHISVsl*(A), 1boHISVsr*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buGEHI*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buHISL*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
Ut
07:20-08:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-001/00 COdborná angličtina 1FIF G329Šimková1buBISL*(B), 1buGESL*(B), 1buCHSL*(B), 1buGEHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buFIHI*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1boHIIS*(B), 1boHIMU*(B), 1boMU*(B), 1boAE*(B)
09:05-10:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A), 1bfNVAJ*(A)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-012/15 SHistorický proseminárFIF S401Múcska1buHINE*(A), 1buFIHI*(A), 1buHIMA*(A), 1buGEHI*(A), 1buHISL*(A), 1buANHI*(A)
14:20-15:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-002/15 PÚvod do štúdia histórieFIF N416Múcska1buHISL*(A), 1buHINE*(A), 1buANHI*(A), 1boAI*(A), 1buGEHI*(A), 1buHIMA*(A), 1buFIHI*(A)
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-038/12 CRuština pre historikov 2FIF N218Daniš3buHISL*(C), 2buHISL*(C), 3buANHI*(C), 2buANHI*(C), 1buHISL*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buANHI*(C), 1buHINE*(C), 1buFIHI*(C), 3buHINE*(C), 2buHINE*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-buHI-012/15 SHistorický proseminárFIF N315Benková1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buGEHI*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buHISL*(A)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF N420Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-003/00 PSTeoretické základy výchovyFIF N424Hrćan, Potočárová1buGEHI*(A), 1buGESL*(A), 1buBISL*(A), 1buCHSL*(A), 1muSL/k*(A)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-002/15 PDejiny starovekého VýchoduFIF N416Valachovič1buHINE*(C), 1buGEHI*(C), 2boMU*(B), 1buFIHI*(C), 3boMU*(B), 1buANHI*(C), 1boHI*(A), 1boMU*(B), 1buHIMA*(C), 1buHISL*(C)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KE/A-buSZ-112/15 PSÚvod do estetiky pre neestetikov 1FIF G362Hamar1bfNVAJ*(B), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
St
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KVD/A-boHI-003/15 PDejiny starovekuFIF N416Valachovič1buHISL*(A), 1boFIHI*(A), 1boDUHI*(A), 1boKJ*(A), 1boETMU*(B), 1buHINE*(A), 1boHIMU*(A), 1buFIHI*(A), 1boETHI*(A), 1boAI*(A), 1buANHI*(A), 1boHIRE*(A), 1boHIML*(A), 1boHIIS*(A), 1boDU*(B), 1boHISVsl*(A), 1boHISVch*(A), 1boHISVbu*(A), 2boDU*(B), 1buGEHI*(A), 1buHIMA*(A), 1boHISVsr*(A), 1boISMU*(B), 1boHI*(A)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-109/15 PSNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková2buGEHI*(B), 2buHISL*(B), 3buMANE*(B), 2buANNE*(B), 1buANMA*(B), 2buANSL*(B), 1buANNE*(B), 1buBISL*(B), 1buANHI*(B), 3buANHI*(B), 1buHISL*(B), 1buMASL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buGESL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2buGESL*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 1buGEHI*(B), 1buNESL*(B), 3buANNE*(B), 2buANHI*(B), 1buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 2buHINE*(B), 1buMANE*(B), 2buNESL*(B), 1buCHSL*(B), 3buANMA*(B)
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSD/A-boHI-380/15 PSŠK: Etnogenéza SlovanovFIF S424Mesiarkin1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boHI*(B), 1boHISVbu*(B), 1boHISVch*(B), 1boHISVsl*(B), 1boHISVsr*(B), 1boSV*(A), 1buANHI*(B), 1buFIHI*(B), 1buGEHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 2boHI*(B), 2boSV*(A), 2buANHI*(B), 2buFIHI*(B), 2buGEHI*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 3buANHI*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 PSÚvod do logikyFIF S519Marko1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KJ/A-boAI-043/00 CNemčina 1FIF S427Zolcerová1boAI*(B), 1boHI*(C), 1buANHI*(C), 1buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buHIMA*(C), 1buHINE*(C), 1buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 2buGEHI*(C), 2buHINE*(C), 2buHISL*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 3buHINE*(C), 3buHISL*(C), 1boAE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-108/16 PSAntická filozofiaFIF N314Kalaš2buGEHI*(B), 2buNESL*(B), 1buHISL*(B), 1buANSL*(B), 2buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buCHSL*(B), 2buANHI*(B), 2buANSL*(B), 3buANNE*(B), 1buANHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buBISL*(B), 1buGESL*(B), 1buGEHI*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buMANE*(B), 1buNESL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 1buANNE*(B), 3buANMA*(B), 3buANHI*(B)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-029/15 PAntické grécke náboženstvoFIF N306Andoková2boKJ*(B), 1mpGRLA*(B), 3boKJ*(B), 1muHIMA*(C), 3buANHI*(C), 2muHISL*(C), 1muFIHI*(C), 2boHI*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 1buFIHI*(C), 2buFIHI*(C), 2moHI*(C), 2boSZ*(C), 1boSZ*(C), 1boHI*(C), 2muANHI*(C), 2muHINE*(C), 2muFIHI*(C), 3boSZ*(C), 1buHIMA*(C), 2buHINE*(C), 1muHINE*(C), 3boHI*(C), 2buGEHI*(C), 1moHI*(C), 2muHIMA*(C), 2moSZ*(C), 1buANHI*(C), 2buANHI*(C), 1moSZ*(C), 1buGEHI*(C), 1muESHI*(C), 1buHINE*(C), 3buHINE*(C), 2buHISL*(C), 1muANHI*(C), 1muHISL*(C)
Št
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2018) FiF.KKSF/A-boKF-101/15 SReálie antického Ríma 1FIF G20Buzássyová, Andoková1boKJ*(C), 1boSZ*(C), 2boSZ*(C), 3boSZ*(C), 2buHINE*(C), 1buFIHI*(C), 3buHINE*(C), 1buHISL*(C), 3buHISL*(C), 2boHI*(C), 2buANHI*(C), 2buGEHI*(C), 1boHI*(C), 1buHIMA*(C), 3boHI*(C), 3buANHI*(C), 2buFIHI*(C), 1buGEHI*(C), 1buANHI*(C), 1buHINE*(C), 2buHISL*(C)
14:20-15:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-moSL-11/15 PKapitoly zo svetovej literatúry 1FIF G127Kákošová1moSL*(C), 1mpANSK*(C), 1mpARSK*(C), 1mpFNSK*(C), 1mpFRSK*(C), 1mpMASK*(C), 1mpNESK*(C), 1mpRUSK*(C), 1mpSKSP*(C), 1muANSL*(C), 1muFISL*(C), 1muHISL*(C), 1muMASL*(C), 1muNESL*(C), 1muPESL*(C), 1muSL/k*(C), 2moSL*(C), 2mpANSK*(C), 2mpBUSK*(C), 2mpFNSK*(C), 2mpFRSK*(C), 2mpHOSK*(C), 2mpMASK*(C), 2mpNESK*(C), 2mpPLSK*(C), 2mpRUSK*(C), 2mpSKTA*(C), 2muANSL*(C), 2muESSL*(C), 2muHISL*(C), 2muNESL*(C), 2muSL/k*(C), 2mUTS2*(C), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-111/13 PSFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N306Kiczko3buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHISL*(B), 2buHISL*(B), 1buMANE*(B), 1buANNE*(B), 3buANNE*(B), 3buHISL*(B), 2buANSL*(B), 2buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 1buANHI*(B), 2buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buGESL*(B), 3buANHI*(B), 2buANHI*(B), 1buMASL*(B), 1buCHSL*(B), 2buGEHI*(B), 1buHINE*(B), 2buBISL*(B), 3buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buGEHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANSL*(B), 1buNESL*(B), 1buBISL*(B), 2buGESL*(B)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 PKartografiaPRIF CH1 2Mičietová, Benová, Feciskanin1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buGESL*(A), 1upBIGE*(A), 1upMAGE*(A)
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 CKartografiaPRIF CH1 21upMAGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upBIGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upGEAJ*(A)
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 PÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1upMAGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ*(A)
17:20-18:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 SÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1upMAGE*(A), 1upGENJ_f*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ*(A)
Pi
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurček, Bleha, Nováková1ZRR*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1ZEkP*(A), 1upMAGE*(A), 1ZIK*(A), 1buGESL*(A), 1ZDS*(A), 1GLVK*(C), 1upBIGE*(A), 1upGEAJ*(A)cvičenie pre skupinu GLVK po dohode
09:50-10:35TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 4351upGENJ_f*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upMAGE*(A), 1buGESL*(A), 1upGEAJ*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00