Rozvrh hodín
1buBISL* - učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 CProtistológiaPRIF B2 4021buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
10:50-12:20TYZ (od 24.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-031/00 COdborná nemčina 1FIF G24Zolcerová1boAG*(C), 1boED*(B), 1boETFI*(B), 1boETHI*(B), 1boETML*(B), 1boETMU*(B), 1boETRE*(B), 1boFI*(B), 1boFIHI*(B), 1boFISO*(B), 1boHIIS*(B), 1boHIMU*(B), 1boIS*(B), 1boISMU*(B), 1boMU*(B), 1boRE*(B), 1boSL*(B), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1moSE*(B), 2boAG*(C), 2boKJ*(A), 2boRE*(B), 3boRE*(B), 1boAI*(B), 1boDU*(B), 1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boMK*(B), 1boPE*(B), 1boPS*(B), 1boZU*(B), 1boFIRE*(B), 1boHIRE*(B), 1boKU*(B), 1boAE*(B), 1boES*(B)
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-01/15 STeória literatúryFIF G16Bokníková1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KS/A-AboSO-34/15 PSZáklady sociológie pre nesociológovFIF S3Džambazovič1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1boAG*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B), 1boPE*(A)Učebňa s počítačom a dataprojektorom.
16:05-17:35TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
09:05-09:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KSJ/A-AboSL-50/15 PZáklady jazykovedy a jazykovedného mysleniaFIF S3Kazharnovich1boSL*(A), 1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boHISVbu*(B), 1boHISVch*(B), 1boHISVsl*(B), 1boHISVsr*(B), 1boSV*(A), 1bpANSK*(A), 1bpBUSK*(A), 1bpFRSK*(A), 1bpCHSK*(A), 1bpMASK*(A), 1bpNESK*(A), 1bpRUSK*(A), 1bpSKSP*(A), 1buANSL*(A), 1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A), 1buMASL*(A), 1buNESL*(A)
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G315Madej3bpANBU*(B), 3bpBURU*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B), 1bpANBU*(B), 1bpBUNE*(B), 1bpBURU*(B), 1bpBUSK*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 2buCHSL*(B)
14:20-15:50TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bBXX-070/15 SSeminár z botaniky 1PRIF CH1 31buBISL*(C), 1SB*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C), 2B*(C), 2PALB*(C)
12:35-14:05TYZ (od 24.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
Ut
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSJ/A-AbuSL-50/15 SZáklady jazykovedyFIF G224Kollárová1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A)
09:05-10:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A), 1bfNVAJ*(A)
10:50-12:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KE/A-buSZ-112/15 PSÚvod do estetiky pre neestetikov 1FIF G362Hamar1bfNVAJ*(B), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-10/15 STextový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočiaFIF G218Mikšík1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bpNESK*(B), 2bpRUSK*(B), 2bpSKSP*(B), 2boSL*(B), 2bpANSK*(B), 2bpFNSK*(B), 2bpCHSK*(B), 2bpMASK*(B), 2bpSKTA*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3boSL*(B), 3bpANSK*(B), 3bpFRSK*(B), 3bpMASK*(B), 3bpNESK*(B), 3bpRUSK*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B), 1boSL*(B), 1bpANSK*(B), 1bpBUSK*(B), 1bpFRSK*(B), 1bpCHSK*(B), 1bpMASK*(B), 1bpNESK*(B), 1bpRUSK*(B), 1bpSKSP*(B), 1buANSL*(B)
14:20-15:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF G8Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-07/15 SInterpretačný seminárFIF G123Tollarovič1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1boSL*(B), 1bpANSK*(B), 1bpBUSK*(B), 1bpFRSK*(B), 1bpCHSK*(B), 1bpMASK*(B), 1bpNESK*(B), 1bpRUSK*(B), 1bpSKSP*(B), 1buANSL*(B)
17:50-19:20TYZ (od 25.09.2018) FiF.KPg/A-buSZ-003/00 PSTeoretické základy výchovyFIF N424Hrćan, Potočárová1buGEHI*(A), 1buGESL*(A), 1buBISL*(A), 1buCHSL*(A), 1muSL/k*(A)
07:20-08:50TYZ (od 25.09.2018) FiF.KJ/A-boCJ-001/00 COdborná angličtina 1FIF G329Šimková1buBISL*(B), 1buGESL*(B), 1buCHSL*(B), 1buGEHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buFIHI*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1boHIIS*(B), 1boHIMU*(B), 1boMU*(B), 1boAE*(B)
12:35-14:05TYZ (od 25.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-014/11 PSlovenská literatúra 9. - 18. storočia 1FIF G127Kákošová1moSE*(A), 2moSE*(A), 1boSL*(A), 1bpANSK*(A), 1bpBUSK*(A), 1bpFRSK*(A), 1bpCHSK*(A), 1bpMASK*(A), 1bpNESK*(A), 1bpRUSK*(A), 1bpSKSP*(A), 1buANSL*(A), 1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A), 1buMASL*(A), 1buNESL*(A)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 4011buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 4011buBISL*(C), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C), 1B*(B)
16:05-17:35TYZ (od 25.09.2018) FiF.KKIV/A-buSZ-101/15 SDigitálne technológie 1FIF N420Fázik, Gazdová, Melicherová1bfNVAJ*(A), 1buMANE*(A), 1buANNE*(A), 1buGESL*(A), 1muSL/k*(A), 1buCHSL*(A), 1buANFI*(A), 1buANMA*(A), 1buHIMA*(A), 1buHINE*(A), 1buNESL*(A), 1buANSL*(A), 1buHISL*(A), 1buFIMA*(A), 1buBISL*(A), 1buGEHI*(A), 1buANHI*(A), 1buFIHI*(A), 1buFISL*(A), 1buMASL*(A), 1buFINE*(A)
St
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková1buBISL*(C), 1SB*(A), 1upBIAJ_f*(C), 1upBIGE*(C), 1upBICH*(C), 1upBINJ_f*(C), 1upENBI*(C), 1upINBI*(C), 1upMABI*(C)
09:05-10:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-01/15 PTeória literatúryFIF G127Bokníková1buMASL*(A), 1buNESL*(A), 1boSL*(A), 1bpANSK*(A), 1bpBUSK*(A), 1bpFRSK*(A), 1bpCHSK*(A), 1bpMASK*(A), 1bpNESK*(A), 1bpRUSK*(A), 1bpSKSP*(A), 1buANSL*(A), 1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A)
10:50-12:20TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSLLV/A-boSL-13/15 SInterpretačný seminárFIF G208Bokníková1boSL*(B), 1bpANSK*(B), 1bpBUSK*(B), 1bpFRSK*(B), 1bpCHSK*(B), 1bpMASK*(B), 1bpNESK*(B), 1bpRUSK*(B), 1bpSKSP*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-109/15 PSNovoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaFIF S519Lalíková2buGEHI*(B), 2buHISL*(B), 3buMANE*(B), 2buANNE*(B), 1buANMA*(B), 2buANSL*(B), 1buANNE*(B), 1buBISL*(B), 1buANHI*(B), 3buANHI*(B), 1buHISL*(B), 1buMASL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buGESL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2buGESL*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 1buGEHI*(B), 1buNESL*(B), 3buANNE*(B), 2buANHI*(B), 1buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 2buHINE*(B), 1buMANE*(B), 2buNESL*(B), 1buCHSL*(B), 3buANMA*(B)
14:20-15:50TYZ (od 26.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF N427Danišková3bpANBU*(B), 3bpBURU*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B), 1bpANBU*(B), 1bpBUNE*(B), 1bpBURU*(B), 1bpBUSK*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-07/15 SInterpretačný seminárFIF G218Mikšík1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1boSL*(B), 1bpANSK*(B), 1bpBUSK*(B), 1bpFRSK*(B), 1bpCHSK*(B), 1bpMASK*(B), 1bpNESK*(B), 1bpRUSK*(B), 1bpSKSP*(B), 1buANSL*(B)
12:35-14:05TYZ (od 26.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-108/16 PSAntická filozofiaFIF N314Kalaš2buGEHI*(B), 2buNESL*(B), 1buHISL*(B), 1buANSL*(B), 2buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buBISL*(B), 1buCHSL*(B), 2buANHI*(B), 2buANSL*(B), 3buANNE*(B), 1buANHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buBISL*(B), 1buGESL*(B), 1buGEHI*(B), 3buANSL*(B), 1buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buMANE*(B), 1buNESL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 1buANNE*(B), 3buANMA*(B), 3buANHI*(B)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 PCytológia a anatómia rastlínPRIF CH1 2Martinka, Vaculík, Švubová, Blehová, Lux1upMABI*(A), 1upINBI*(A), 1upENBI*(A), 1upBIGE*(A), 1upBICH*(A), 1buBISL*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upBIAJ_f*(A)
16:30-18:00BLK (26.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 PMorfológia rastlínPRIF CH1 2Mičieta, Miškovic1upENBI*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upBIGE*(A), 1upMABI*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upINBI*(A), 1buBISL*(A)26.09.201803.10.201810.10.201817.10.201824.10.201831.10.2018
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 PBotanika 1PRIF CH1 2Mišíková, Jančovičová1upBINJ_f*(A), 1upBICH*(A), 1upMABI*(A), 1buBISL*(A), 1upBIAJ_f*(A), 1upBIGE*(A), 1upINBI*(A), 1upENBI*(A)
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KSJ/A-AbuSL-61/15 SOrtoepia a ortografiaFIF G224Krištofová1boSZ*(C), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1moSZ*(C), 2boSZ*(C), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 2moSZ*(C), 3boSZ*(C)
16:05-17:35TYZ (od 26.09.2018) FiF.KLMV/A-AboLO-15/15 PSÚvod do logikyFIF S519Marko1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
Št
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-buSL-02/15 SSlovenská literatúra 9.-18. storočia 1FIF G218Kákošová1buBISL*(A), 1buFISL*(A), 1buGESL*(A), 1buHISL*(A), 1buCHSL*(A)
14:20-15:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-boSL-11/15 STextový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočiaFIF G208Tollarovič1boSL*(B), 1bpANSK*(B), 1bpBUSK*(B), 1bpFRSK*(B), 1bpCHSK*(B), 1bpMASK*(B), 1bpNESK*(B), 1bpRUSK*(B), 1bpSKSP*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2boSL*(B), 2bpANSK*(B), 2bpFNSK*(B), 2bpCHSK*(B), 2bpMASK*(B), 2bpNESK*(B), 2bpRUSK*(B), 2bpSKSP*(B), 2bpSKTA*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3boSL*(B), 3bpANSK*(B), 3bpFRSK*(B), 3bpMASK*(B), 3bpNESK*(B), 3bpRUSK*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G239Mikuláš3bpANBU*(B), 3bpBURU*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B), 1bpANBU*(B), 1bpBUNE*(B), 1bpBURU*(B), 1bpBUSK*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B)
09:05-10:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KRJL/A-boRU-950/00 SRuština pre začiatočníkovFIF G16Mikuláš1bpANBU*(B), 1bpBUNE*(B), 1bpBURU*(B), 1bpBUSK*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFISL*(B), 1buGESL*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFISL*(B), 2buGESL*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3bpANBU*(B), 3bpBURU*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHISL*(B)
14:20-15:50TYZ (od 27.09.2018) FiF.KSLLV/A-moSL-11/15 PKapitoly zo svetovej literatúry 1FIF G127Kákošová1moSL*(C), 1mpANSK*(C), 1mpARSK*(C), 1mpFNSK*(C), 1mpFRSK*(C), 1mpMASK*(C), 1mpNESK*(C), 1mpRUSK*(C), 1mpSKSP*(C), 1muANSL*(C), 1muFISL*(C), 1muHISL*(C), 1muMASL*(C), 1muNESL*(C), 1muPESL*(C), 1muSL/k*(C), 2moSL*(C), 2mpANSK*(C), 2mpBUSK*(C), 2mpFNSK*(C), 2mpFRSK*(C), 2mpHOSK*(C), 2mpMASK*(C), 2mpNESK*(C), 2mpPLSK*(C), 2mpRUSK*(C), 2mpSKTA*(C), 2muANSL*(C), 2muESSL*(C), 2muHISL*(C), 2muNESL*(C), 2muSL/k*(C), 2mUTS2*(C), 1buANFI*(B), 1buANHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANNE*(B), 1buANSL*(B), 1buBISL*(B), 1buFIHI*(B), 1buFIMA*(B), 1buFINE*(B), 1buFISL*(B), 1buGEHI*(B), 1buGESL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHINE*(B), 1buHISL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMANE*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 2buANFI*(B), 2buANHI*(B), 2buANNE*(B), 2buANSL*(B), 2buBISL*(B), 2buFIHI*(B), 2buFISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHINE*(B), 2buHISL*(B), 2buNESL*(B), 3buANFI*(B), 3buANHI*(B), 3buANMA*(B), 3buANNE*(B), 3buANSL*(B), 3buFISL*(B), 3buHINE*(B), 3buHISL*(B), 3buMANE*(B)
16:05-17:35TYZ (od 27.09.2018) FiF.KFDF/A-buSZ-111/13 PSFilozofia 19. a 20. storočiaFIF N306Kiczko3buANSL*(B), 1buHIMA*(B), 1buHISL*(B), 2buHISL*(B), 1buMANE*(B), 1buANNE*(B), 3buANNE*(B), 3buHISL*(B), 2buANSL*(B), 2buNESL*(B), 2bfNVAJ*(B), 1buANHI*(B), 2buHINE*(B), 2buANNE*(B), 1buGESL*(B), 3buANHI*(B), 2buANHI*(B), 1buMASL*(B), 1buCHSL*(B), 2buGEHI*(B), 1buHINE*(B), 2buBISL*(B), 3buANMA*(B), 3buHINE*(B), 3buMANE*(B), 1buGEHI*(B), 1buANMA*(B), 1buANSL*(B), 1buNESL*(B), 1buBISL*(B), 2buGESL*(B)
13:10-14:40BLK (08.11.2018) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-231buBISL*(A), 1upBINJ_f*(A)08.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-231buBISL*(A), 1upBINJ_f*(A), 1upINBI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 1321buBISL*(A), 1upBINJ_f*(A)
Pi
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 404Dulanská1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B)
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-002/15 PVýzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská1B*(A), 1MB*(A), 1MB-AN*(A), 1MB-BT*(A), 1MB-FŽ*(A), 1MB-GE*(A), 1MB-MB*(A), 1MB-MI*(A), 1MB-VI*(A), 1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBICH*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upCHAJ_f*(B), 1upCHNJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B), 1upMACH*(B)
10:40-11:25TYZ (od 28.09.2018) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 404Dulanská1buBISL*(B), 1upBIAJ_f*(B), 1upBIGE*(B), 1upBINJ_f*(B), 1upENBI*(B), 1upGEAJ*(B), 1upGEAJ_f*(B), 1upGENJ_f*(B), 1upMABI*(B), 1upMAGE*(B)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00