Rozvrh hodín
3GL-GF* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-021/16 CSpracovanie geofyzikálnych údajov (1)PRIF G 3373GL-GF*(B)
10:40-12:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-020/16 PGeofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1)PRIF G 337Putiška, Brixová, Mojzeš, Bielik3GL-GF*(B)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3GL*(C), 3GL-EG*(C), 3GL-GF*(C), 3GL-IH*(C), 3GL-LO*(C), 3GL-MP*(C), 3GL-PA*(C), 3GLVK*(C), 3PALB*(C)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-008/10 PFyzika pre geofyzikovPRIF G 5Ševčík3GL-GF*(B)FMFI F1 218
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3BIGL*(C), 3GLVK*(C), 3GL-LO*(C), 3PALB*(C), 3GL*(C), 3GL-GF*(C), 3GL-IH*(C), 3GL-MP*(C), 3GL-PA*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3GL-IH*(C), 3GLVK*(C), 3GL-PA*(C), 3PALB*(C), 3GL*(C), 3GL-MP*(C), 3BIGL*(C), 3GL-GF*(C), 3GL-LO*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3GL*(C), 3GL-GF*(C), 3GL-IH*(C), 3GL-MP*(C), 3GL-PA*(C), 3BIGL*(C), 3GLVK*(C), 3GL-LO*(C), 3PALB*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3GL-IH*(C), 3GLVK*(C), 3GL-PA*(C), 3PALB*(C), 3GL*(C), 3GL-MP*(C), 3BIGL*(C), 3GL-GF*(C), 3GL-LO*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-008/10 SFyzika pre geofyzikovPRIF G 5Ševčík3GL-GF*(B)FMFI F1 218
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-023/16 PPetrofyzikaPRIF G 337Ďurža, Putiška, Brixová, Mojzeš, Bielik3GL-GF*(B)
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-bUBI-063/15 PGeológia SlovenskaPRIF G 245Aubrecht, Vojtko3GL-DG*(A), 3GL-GF*(A), 3GL-CH*(A), 3GL-IH*(A), 3GL-LO*(A), 3GL-MP*(A), 3GL-PA*(A), 3GLVK*(A)
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-bUBI-063/15 CGeológia SlovenskaPRIF G 2453GL-DG*(A), 3GL-GF*(A), 3GL-IH*(A), 3GL-LO*(A), 3GL-MP*(A), 3GL-PA*(A), 3GLVK*(A)
Št
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 SNumerické metódyPRIF G 111Brestenský3GL-GF*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-022/16 PTeoretické základy geofyzikálnych metód (1)PRIF G 337Karcol, Pašteka3GL-GF*(B)
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-022/16 CTeoretické základy geofyzikálnych metód (1)PRIF G 3373GL-GF*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00