Rozvrh hodín
2mGL-MP* - mineralógia a petrológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMP/N-mGMP-117/15 PGeomateriályPRIF G 325Ružička, Bačík2mGL-LO*(C), 2mGL-MP*(B)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMP/N-mGMP-117/15 CGeomateriályPRIF G 3252mGL-LO*(C), 2mGL-MP*(B)
Ut
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMP/N-mGMP-004/15 PEnvironmentálna mineralógiaPRIF G 301Ružička, Jurkovič, Bačík, Šottník2mGL-MP*(B)
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMP/N-mGMP-004/15 CEnvironmentálna mineralógiaPRIF G 3012mGL-MP*(B)
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KLG/N-mGZL-110/15 SDiplomový seminár (1)PRIF G 4272mGL-MP*(A), 2mGL-LO*(A)
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00