Rozvrh hodín
2mGL-IH* - inžinierska geológia a hydrogeológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-137/15 PRegionálna hydrogeológiaPRIF G 105Fendeková, Krčmář2mGL-IH*(A)
09:50-10:35TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-137/15 CRegionálna hydrogeológiaPRIF G 1052mGL-IH*(A)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-139/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (3)PRIF G 1052mGL-IH*(A)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KIG/N-mGIH-117/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (3)PRIF G 1052mGL-IH*(A)
Ut
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-138/15 PRegionálna hydrogeochémiaPRIF G 105Ženišová, Fľaková2mGL-IH*(A)
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KIG/N-mGIH-116/15 PZakladanie staviebPRIF G 130Bednarik2mGL-IH*(A)
St
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KIG/N-mGIH-116/15 CZakladanie staviebPRIF G 1302mGL-IH*(A)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KIG/N-mGIH-115/15 PRegionálna inžinierska geológiaPRIF G 130Bednarik2mGL-IH*(A)
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KIG/N-mGIH-115/15 SRegionálna inžinierska geológiaPRIF G 1302mGL-IH*(A)
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-143/15 PVodárenstvo a výpočet množstiev podzemných vôdPRIF G 105Fľaková, Krčmář2mGL-IH*(B)
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-143/15 CVodárenstvo a výpočet množstiev podzemných vôdPRIF G 1052mGL-IH*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-144/15 PMetódy sanácie znečisteniaPRIF G 105Ženišová, Fľaková2mGL-IH*(B)
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHy/N-mGIH-144/15 CMetódy sanácie znečisteniaPRIF G 1052mGL-IH*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00