Rozvrh hodín
1mGL-DG* - dynamická geológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGP/N-mGZL-013/15 SSeminár z geológie Západných Karpát (1)PRIF G 2131mGL-DG*(A)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-003/15 PGeotektonikaPRIF G 203Plašienka1mGL-DG*(A)
Ut
11:30-13:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko1mGL-DG*(A), 1mGL-GF*(A), 1mGL-IH*(A), 1mGL-LO*(A), 1mGL-MP*(A), 1mGL-PA*(A)
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-002/15 PŠtruktúrna analýzaPRIF G 213Marko1mGL-DG*(A)
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-002/15 CŠtruktúrna analýzaPRIF G 2131mGL-DG*(A)
St
09:50-12:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-007/15 SJazyk Python pre geológovPRIF G 2131mGL-DG*(B)
14:00-14:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-001/15 PMikrofaciálna analýzaPRIF G 314Sýkora, Aubrecht1mGL-DG*(A), 1mGL-PA*(A)
14:50-17:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-001/15 CMikrofaciálna analýzaPRIF G 314Józsa1mGL-DG*(A), 1mGL-PA*(A)
Št
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-006/15 PTvorba geologických mápPRIF G 213Vojtko1mGL-DG*(B)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGP/N-mGDG-006/15 CTvorba geologických mápPRIF G 2131mGL-DG*(B)
09:00-11:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMP/N-mGMP-109/15 SPetrotektonikaPRIF G 3251mGL-DG*(C), 2mGL-DG*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00