Rozvrh hodín
3ZRR* - geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-064/16 PRurálna geografiaPRIF B2 304Zubriczký3ZRR*(A)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-064/16 SRurálna geografiaPRIF B2 304Zubriczký3ZRR*(A)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 SRegionálna geografia sveta - makroregiónyPRIF G 139Zubriczký3ZRR*(A)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3ZEkP*(C), 3ZDS*(C), 3ZIK*(C), 3ZRR*(C)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-020/15 PSociológia pre geografovPRIF B1 307Slavík, Fila, Rochovská2ZDS*(A), 3ZRR*(C)
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-020/15 CSociológia pre geografovPRIF B1 3072ZDS*(A), 3ZRR*(C)
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ZDS*(C), 3ZIK*(C), 3ZRR*(C), 3ZEkP*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ZDS*(C), 3ZIK*(C), 3ZRR*(C), 3ZEkP*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)Unicert
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanová3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)Unicert
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 SUrbánna geografiaPRIF B1 540Šveda3ZRR*(A)
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-061/16 SSeminár k bakalárskej práci z GRRaEI (1)PRIF B1 540Križan3ZRR*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-057/15 PUrbánna geografiaPRIF B1 435Danielová3ZRR*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska (2)PRIF B1 480Štefkovičová3ZRR*(A)sk. B
Št
07:20-08:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-062/16 PGeografia mikroregiónu (1)PRIF B2 304Tolmáči, Šveda3ZRR*(A)
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-062/16 SGeografia mikroregiónu (1)PRIF B2 304Tolmáči, Šveda3ZRR*(A)
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 PGeografia Slovenska (2)PRIF B1 305Cákoci, Šveda, Križan3GLVK*(B), 3ZDS*(A), 3ZEkP*(A), 3ZIK*(A), 3ZRR*(A)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZRG-056/15 PRegionálna geografia sveta - makroregiónyPRIF CH1 3Blažík, Kasala3ZRR*(A)
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska (2)PRIF B1 480Hencelová3ZRR*(A)sk. A
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-109/15 PProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková2ZDS*(C), 3ZDS*(C), 3ZEkP*(B), 3ZRR*(A)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-109/15 CProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková2ZDS*(C), 3ZDS*(C), 3ZEkP*(B), 3ZRR*(A)
14:00-14:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-081/16 PGeografická regionalizácia a systematika 1PRIF B1 320Falťan3ZEkP*(A), 3ZIK*(A), 3ZRR*(B)
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-081/16 CGeografická regionalizácia a systematika 1PRIF B1 3203ZEkP*(A), 3ZIK*(A), 3ZRR*(B)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3ZDS*(C), 3ZRR*(C), 3ZIK*(C), 3ZEkP*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie