Rozvrh hodín
2mZ-RG* - regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-125/15 SRegional studiesPRIF B1 528Zubriczký2mZ-RG*(B)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-127/15 SMetódy tvorby vedeckých publikáciíPRIF B1 528Gurňák, Križan2mZ-RG*(B)
St
09:50-12:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-115/15 SOchrana a tvorba životného prostredia a jej ekonomické a právne aspektyPRIF B1 435Švecová2mZ-RG*(A)
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-124/15 PGlobálne trendy vývoja spoločnostiPRIF B1 528Kasala2mZ-RG*(B)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-118/15 SPrípadové štúdie v regionálnom rozvojiPRIF B1 540Švecová, Rajčáková2mZ-RG*(A)
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 PPolitická geografiaPRIF G 203Buček, Plešivčák2mZ-HDS*(A), 2mZ-HDS*(C), 2mZ-RG*(C)
Št
08:10-10:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-126/15 PRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (3)PRIF B1 540Danielová, Blažík, Gurňák2mZ-RG*(B)
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-126/15 CRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (3)PRIF B1 540Danielová, Blažík, Gurňák2mZ-RG*(B)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KRGOPK/N-mZRG-119/15 PRegionálna geografia krajín strednej Európy 1PRIF B1 540Gurňák2mZ-RG*(A)
10:40-12:10P.T (od 04.10.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 CPolitická geografiaPRIF B2 3022mZ-HDS*(A), 2mZ-HDS*(C), 2mZ-RG*(C)sk. A
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-121/15 POchrana krajinyPRIF B1 320Falťan2mZ-FI*(C), 2mZ-RG*(C)
10:40-12:10N.T (od 27.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-127/15 CPolitická geografiaPRIF B2 3022mZ-HDS*(A), 2mZ-HDS*(C), 2mZ-RG*(C)sk. B
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie