Rozvrh hodín
2mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 PMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B1 480Trizna2mZ-FI*(A), 2mZ-FI*(A)Metódy hydrologického výskumu
11:30-12:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 CMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B1 4802mZ-FI*(A), 2mZ-FI*(A)Metódy hydrologického výskumu
Ut
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 PMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B1 320Melo, Polčák2mZ-FI*(A)
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-100/15 CMetódy hydrologického a klimatologického výskumuPRIF B1 320Melo2mZ-FI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-129/17 SŠpeciálny seminár (3)PRIF B1 5672mZ-FI*(A)
St
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-124/15 CVývoj geografických aplikácií v GISPRIF G 17A2mZ-FI*(C)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 PÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák, Slavík1mE-PM*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-FI*(B), 2mZ-HDS*(A)
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 SÚzemné plánovaniePRIF G 2031mE-PM*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-FI*(B), 2mZ-HDS*(A)
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-120/15 CGeodéziaPRIF G 162mZ-FI*(B)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-123/15 SRedakcia a konštrukcia máp a atlasovPRIF G 17A2mZ-FI*(C)
12:20-14:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-118/15 SŠpeciálny seminár (3)PRIF G 17A2mZ-FI*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-122/15 SModelovanie objektov zo záznamov digitálnej fotogrametriePRIF G 17A2mZ-FI*(C)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-120/15 PGeodéziaPRIF B1 567Mičietová, Bobáľová, Vališ, Kožuch2mZ-FI*(B)
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-120/15 PNové prístupy v geologickom a geomorfologickom výskumePRIF CH2 130Hók, Holec, Minár2mZ-FI*(C)
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-120/15 SNové prístupy v geologickom a geomorfologickom výskumePRIF CH2 1302mZ-FI*(C)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-121/15 POchrana krajinyPRIF B1 320Falťan2mZ-FI*(C), 2mZ-RG*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie