Rozvrh hodín
1mZ-FI* - fyzická geografia a geoinformatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mZ-HDS*(C), 1mZ-FI*(C), 1mZ-RG*(C)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-109/15 SMapovanie a mapové aplikácie v praxi: OpenStreetMap IIPRIF G 17A1mZ-FI*(C)
12:20-14:35TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-108/15 CGIS ako nástroj v geoekológii a krajinnom plánovaní 1PRIF B2 301Druga1mZ-FI*(B)
Ut
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 PNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 17AMičietová, Kožuch1mZ-FI*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-108/15 SHistorické mapy ako zdroj informácií o krajinePRIF G 161mZ-FI*(C)
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF B1 435Durmeková, Holec, Minár1mZ-FI*(A)
14:00-14:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 SMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF B1 4351mZ-FI*(A)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-100/15 SŠpeciálny seminár (1)PRIF B2 4461mZ-FI*(A)seminár KI
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-127/17 SŠpeciálny seminár (1)PRIF B1 540Ružek1mZ-FI*(A)seminár FI
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-110/15 CNástroje štatistického spracovania údajovPRIF G 17A1mZ-FI*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-109/15 PAktuálne problémy v biogeografiiPRIF B1 480Falťan, Ružek1mupBIGE*(C), 1mupGEAJ*(C), 1mupGEIT*(C), 1mupGENJ*(C), 1mupMAGE*(C), 1mZ-FI*(C)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-101/15 CMetódy projektovania geografických informačných zdrojovPRIF G 17A1mZ-FI*(A)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-104/15 PPriestorové analýzy v GIS s využitím DTMPRIF G 16Mičietová1mZ-FI*(C)
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-104/15 CPriestorové analýzy v GIS s využitím DTMPRIF G 161mZ-FI*(C)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF G 17A1mZ-FI*(B)
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-103/15 SAnalytická fotogrametriaPRIF B1 5671mZ-FI*(B)
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičová1mZ-HDS*(C), 1mZ-FI*(C), 1mZ-RG*(C)
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF B1 209Rizmanová1mZ-HDS*(C), 1mZ-FI*(C), 1mZ-RG*(C)
Št
08:10-10:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-101/15 PMetódy projektovania geografických informačných zdrojovPRIF B1 320Mičietová, Bobáľová, Vališ1mZ-FI*(A)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-111/15 CSpráva mapového servera GeoServerPRIF G 161mZ-FI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-112/15 CVyužitie počítačov vo fyzickogeografickom výskume (1)PRIF B2 3011mZ-FI*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 PMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH2 130Durmeková, Holec, Minár1mZ-FI*(A)
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFGG/N-mZFG-102/15 SMetódy litogeografického a geomorfologického výskumuPRIF CH2 1301mZ-FI*(A)
Pi
09:00-11:15TYZ (od 28.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-117/15 PMetódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS.PRIF G 111Mičietová, Benová, Feciskanin, Krcho1mZ-FI*(A)
13:10-16:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KKGDPZ/N-mZKT-117/15 SMetódy tvorby komplexného digitálneho modelu priestorovej štruktúry v GIS.PRIF G 1111mZ-FI*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie