Rozvrh hodín
1ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 PFyzická geografia (1)PRIF CH1 2Melo1ZRR*(A), 1ZDS*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 CFyzická geografia (1)PRIF B2 302Melo1ZDS*(A)1.pol.semestra
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 CFyzická geografia (1)PRIF CH2 1301ZDS*(A)časť geológia a litogeografia
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bZVS-045/15 SÚvod do demografie a demoinformatikyPRIF B1 4801ZDS*(A)
Ut
07:20-08:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 PVšeobecná geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1ZDS*(A), 1ZEkP*(A), 1GLVK*(A), 1ZIK*(A), 1ZRR*(A)
09:00-09:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 CVšeobecná geografiaPRIF CH1 2Tolmáči1GLVK*(A), 1ZDS*(A), 1ZEkP*(A), 1ZIK*(A), 1ZRR*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 PFyzická geografia (1)PRIF G 203Kováč, Holec1ZRR*(A), 1ZDS*(A)časť geológia a litogeografia
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-056/15 PAplikovaná kartografiaPRIF G 203Ďurček, Kusendová1ZDS*(A)
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-001/15 PMatematika (1)PRIF B1 305Filo, Rostás1ZDS*(A), 1ZEkP*(A), 1ZIK*(A)
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-001/15 SMatematika (1)PRIF B1 305Janíková1ZDS*(A), 1ZEkP*(A), 1ZIK*(A)
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-031/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)PRIF B1 2251ZDS*(A)
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-056/15 CAplikovaná kartografiaPRIF B2 3011ZDS*(A)
13:10-14:40P.T (od 03.10.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-015/15 CEkonómia pre geografovPRIF B1 5401ZDS*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-015/15 PEkonómia pre geografovPRIF B2 404Buček, Plešivčák1ZDS*(A), 1ZRR*(A)
Št
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-018/15 PPrávo pre geografovPRIF B1 540Slavík1ZDS*(A)
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-018/15 CPrávo pre geografovPRIF B1 5401ZDS*(A)
Pi
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurček, Bleha, Nováková1ZRR*(A), 1buGEHI*(A), 1upGEAJ_f*(A), 1upGENJ_f*(A), 1ZEkP*(A), 1upMAGE*(A), 1ZIK*(A), 1buGESL*(A), 1ZDS*(A), 1GLVK*(C), 1upBIGE*(A), 1upGEAJ*(A)cvičenie pre skupinu GLVK po dohode
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF-FMFI.KTFDF/N-bZXX-302/15 SVybrané kapitoly z matematikyPRIF B2 446Štefaňáková1ZDS*(C), 1ZIK*(C), 1ZEkP*(C)
10:40-11:25TYZ (od 28.09.2018) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 CŠtatistika pre geografovPRIF CH2 1301ZDS*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00