Rozvrh hodín
3E-PD* - environmentalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 PÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová1mupENBI*(A), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3ZEkP*(B)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 SÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová1mupENBI*(A), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3ZEkP*(B)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KPl/N-bEXX-018/15 PBiológia pôdyPRIF B2 221BŠimonovičová, Hanajík3E-PD*(B)cvičenia budú prebiehať blokovo
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-108/18 SEnvironmentálna kriminalitaPRIF B1 307Labuda3E*(C), 3E-GC*(C), 3E-OV*(C), 3E-PD*(C), 3E-PM*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGCh/N-bEXX-004/15 PGeochémia krajinyPRIF B2 302Jurkovič, Hiller3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3upENBI*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KPl/N-mEEF-011/15 PBiocenológia 1PRIF B2 302Masarovičová, Vykouková1mB-EK*(B), 3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3upENBI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3E*(C), 3E-GC*(C), 3ENST*(C), 3E-OV*(C), 3E-PD*(C), 3E-PM*(C)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ENST*(C), 3E-PD*(C), 3E*(C), 3E-GC*(C), 3E-OV*(C), 3E-PM*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ENST*(C), 3E-GC*(C), 3E-OV*(C), 3E-PD*(C), 3E*(C), 3E-PM*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ENST*(C), 3E-PD*(C), 3E*(C), 3E-GC*(C), 3E-OV*(C), 3E-PM*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3ENST*(C), 3E-GC*(C), 3E-OV*(C), 3E-PD*(C), 3E*(C), 3E-PM*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3ENST*(C), 3E-OV*(C), 3E*(C), 3E-GC*(C), 3E-PM*(C), 3E-PD*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
09:00-11:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 PEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B2 446Fargašová3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A)
11:30-13:00JDN (17.10.2018) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A)17.10.2018
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KPl/N-bEXX-012/15 PZáklady mikropedológiePRIF B2 221BDlapa3E-PD*(B)
Št
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 PEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Pavličková3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3upENBI*(A), 3ZEkP*(A)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 SEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Pavličková3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A), 3GLVK*(B), 3upENBI*(A), 3ZEkP*(A)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF G 417Cihová3E*(C), 3E-GC*(C), 3ENST*(C), 3E-OV*(C), 3E-PD*(C), 3E-PM*(C)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slováková3E-GC*(B), 3E-OV*(B), 3E-PD*(B), 3E-PM*(B)
14:00-15:30JDN (18.10.2018) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A)18.10.2018
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3ENST*(C), 3E-OV*(C), 3E*(C), 3E-GC*(C), 3E-PM*(C), 3E-PD*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
09:00-10:30JDN (19.10.2018) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová3E*(A), 3E-GC*(A), 3E-OV*(A), 3E-PD*(A), 3E-PM*(A)19.10.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00