Rozvrh hodín
2mE-PM* - environmentálne plánovanie a manažment - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-115/15 PEkosystémové služby 1PRIF B2 333Žarnovičan, Majzlan2mE-PM*(A)
09:50-10:35TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-115/15 SEkosystémové služby 1PRIF B2 333Žarnovičan2mE-PM*(A)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-121/15 SDiplomový seminár 2PRIF B2 333Pavličková, Pauditšová2mE-PM*(A)
14:00-16:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-117/15 SOchrana prírody v stredoeurópskej kultúrnej krajinePRIF B2 333Labuda2mE-PM*(A), 2mupENBI*(A)
Ut
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-130/18 SOstrovné ekosystémyPRIF B2 333Labuda2mE-PM*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-114/15 PMetódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková2mE-PM*(B)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-114/15 SMetódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľovPRIF B2 333Pavličková2mE-PM*(B)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-118/15 PAplikovaná krajinná ekológiaPRIF B2 333Matečný, Pauditšová2mE-PM*(A)
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-118/15 CAplikovaná krajinná ekológiaPRIF B2 333Pauditšová2mE-PM*(A)
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00