Rozvrh hodín
2mE-GC* - environmentálna geochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-150/15 SDiplomový seminár (1)PRIF G 242Ďurža, Milička2mE-GC*(A)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 POdpadyPRIF B2 420AChmielewská2mE-EK*(A), 2mE-GC*(A), 2mupENBI*(A)
11:30-12:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 SOdpadyPRIF B2 420AChmielewská2mE-EK*(A), 2mE-GC*(A), 2mupENBI*(A)
Ut
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-148/15 PRegionálna geochémiaPRIF G 242Ďurža, Lánczos2mE-GC*(A)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-149/15 PNetradičné zdroje uhľovodíkov a ich vplyv na životné prostrediePRIF G 242Milička2mE-GC*(A)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-149/15 SNetradičné zdroje uhľovodíkov a ich vplyv na životné prostrediePRIF G 242Milička2mE-GC*(A)
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00