Rozvrh hodín
2ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KPl/N-bENS-013/15 PSoil BiologyPRIF B1 567Šimonovičová, Hanajík1ENST*(C), 2ENST*(C)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KHGD/N-bENS-017/15 PDemography and Population StudiesPRIF CH2 130Majo, Bleha2ENST*(A)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-bENS-015/15 SConservation BiologyPRIF G 139Bohuš, Nevřelová2ENST*(A)ostatné hodiny blokovo
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHy/N-bENS-018/15 PHydrogeologyPRIF G 111Fendeková, Krčmář2ENST*(A)
12:20-13:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KHy/N-bENS-018/15 CHydrogeologyPRIF G 1112ENST*(A)
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2ENST*(C), 2E*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2ENST*(C), 2E*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2ENST*(C), 2E*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2ENST*(C), 2E*(C)
Št
Pi
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KKE/N-bENS-016/15 PLandscape EcologyPRIF G 139Pauditšová2ENST*(A)cvičenie bude prebiehať blokovo
10:40-12:55TYZ (od 28.09.2018) PriF.KPl/N-bENS-019/15 PSoil SciencePRIF B2 221BBalkovič, Dlapa2ENST*(A)cvičenia budú prebiehať blokovo
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie