Rozvrh hodín
1mE-PM* - environmentálne plánovanie a manažment - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-108/15 SZáklady agroekológiePRIF G 139Labuda1mE-PM*(C)
Ut
09:00-09:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-105/15 PProblémy urbánneho prostrediaPRIF B2 333Ira1mE-PM*(B)
09:50-10:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-105/15 SProblémy urbánneho prostrediaPRIF B2 333Ira1mE-PM*(B)
10:40-12:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-100/15 SUdržateľný rozvoj – od teórie k praxiPRIF B2 333Pavličková1mE-PM*(A)
14:00-16:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-107/15 SFlóra a vegetácia vybraných typov biotopovPRIF B2 333Žarnovičan1mE-PM*(C)
St
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-101/15 PInformačné systémy o životnom prostredí a monitoringPRIF B2 301Lehotská, Pauditšová1mE-PM*(A)
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-101/15 SInformačné systémy o životnom prostredí a monitoringPRIF B2 301Lehotská, Pauditšová1mE-PM*(A)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 PÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák, Slavík1mE-PM*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-FI*(B), 2mZ-HDS*(A)
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 SÚzemné plánovaniePRIF G 2031mE-PM*(A), 1mZ-RG*(C), 2mZ-FI*(B), 2mZ-HDS*(A)
Št
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mEXX-107/15 PManažment krajiny 1PRIF B2 333Žarnovičan, Majzlan1mE-PM*(A)
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mEXX-107/15 SManažment krajiny 1PRIF B2 333Žarnovičan1mE-PM*(A)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mEPM-102/15 SDiplomový seminár 1PRIF B2 333Pavličková, Pauditšová1mE-PM*(A)
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mEXX-115/15 PGeografické informačné systémy 1PRIF B2 301Pauditšová1mE-PM*(B)
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KKE/N-mEXX-115/15 CGeografické informačné systémy 1PRIF B2 301Pauditšová1mE-PM*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie