Rozvrh hodín
1mE-GC* - environmentálna geochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-143/15 PKonštrukcia environmentálno-geochemických mápPRIF B2 301Jurkovič, Hiller1mE-GC*(A)
11:30-12:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-143/15 CKonštrukcia environmentálno-geochemických mápPRIF B2 301Jurkovič, Hiller1mE-GC*(A)
Ut
09:50-12:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-133/15 PEnvironmentálna geochémia 1PRIF G 242Jurkovič, Lánczos, Milička1mE-GC*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-137/15 PMetódy sanácie environmentálnych záťažíPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Šottník1mE-GC*(A)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-137/15 CMetódy sanácie environmentálnych záťažíPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Šottník1mE-GC*(A)
St
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGCh/N-mGCH-102/15 POrganická geochémiaPRIF G 242Milička1mE-GC*(A)
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGCh/N-mGCH-102/15 COrganická geochémiaPRIF G 242Milička1mE-GC*(A)
Št
11:30-12:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGCh/N-mGCH-103/15 PŠtatistické problémy a aplikačné programy v geochémiiPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Lánczos1mE-GC*(A)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGCh/N-mGCH-103/15 CŠtatistické problémy a aplikačné programy v geochémiiPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Lánczos1mE-GC*(A)
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGCh/N-mEEG-138/15 SAktuálne problémy geochémiePRIF G 242Jurkovič, Hiller1mE-GC*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00