Rozvrh hodín
1mE-EK* - environmentálna ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
08:10-10:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-103/15 PDynamika biologických systémovPRIF B2 420AZvaríková, Masarovič, Fedor1mE-EK*(A)
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-100/15 PMetódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikáciePRIF B2 420AGruľa, Bohuš, Lehotská, Ružičková, Nevřelová, Derka, Fedor1mE-EK*(A)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-100/15 SMetódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikáciePRIF B2 420ABohuš, Ružičková, Nevřelová1mE-EK*(A)
St
12:20-15:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-108/15 SEkológia urbanizovaného prostrediaPRIF B2 420ABohuš, Lehotská, Ružičková, Nevřelová1mE-EK*(B)
Št
08:10-10:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-102/15 PEkológia ekosystémovPRIF B2 420AFedor1mE-EK*(A)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-111/15 SBiologické remediáciePRIF G 111Čerňanský1mE-EK*(C)ostatné hodiny blokovo
14:00-17:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEF/N-mEEF-107/15 SEkonomické aspekty v ekosozológiiPRIF B2 420ARužičková1mE-EK*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00