Rozvrh hodín
1ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KPl/N-bENS-013/15 PSoil BiologyPRIF B1 567Šimonovičová, Hanajík1ENST*(C), 2ENST*(C)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bENS-002/15 PBotanyPRIF HERBAR R-27Kováčik, Mičieta, Zahradníková1ENST*(A)
12:20-15:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAgCh/N-bENS-001/15 PGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH2 213Noga1ENST*(A), 1BCH*(A)
Ut
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-bENS-002/15 PBotanyPRIF HERBAR R-27Kováčik, Mičieta, Zahradníková1ENST*(A)
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-bENS-002/15 CBotanyPRIF HERBAR R-231ENST*(A)
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-bENS-004/15 SGlobal Environmental ProblemsPRIF B1 225Molnárová, Čerňanský1ENST*(A)ostatné hodiny blokovo
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bENS-005/15 PGeographyPRIF B1 480Tolmáči1ENST*(A)
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KRGOPK/N-bENS-005/15 CGeographyPRIF B1 480Tolmáči1ENST*(A)
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAgCh/N-bENS-001/15 SGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH2 213Asher1ENST*(A), 1BCH*(A)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAgCh/N-bBCH-001/15 SGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH2 213Asher1BCH*(A), 1ENST*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-110/15 SProfessional English 1PRIF G 417Cihová1ENST*(A)
Št
10:40-13:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAgCh/N-bBCH-001/15 CGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH2 204Belušáková, Thirunavukkarasu1BCH*(A), 1ENST*(A)
Pi
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGP/N-bENS-003/15 PGeology 1PRIF G 203Hók1ENST*(A)
10:40-11:25TYZ (od 28.09.2018) PriF.KGP/N-bENS-003/15 CGeology 1PRIF G 203Rybár1ENST*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00