Rozvrh hodín
1E* - environmentalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-12:05TYZ (od 24.09.2018) PriF.KPl/N-bEXX-003/15 PBiodiverzita 1PRIF G 203Šimonovičová, Mičieta, Mišíková, Pelechová Drongová, Machariková, Guttová, Takáčová1E*(A)
13:10-13:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-bEXX-001/15 PÚvod do vysokoškolského štúdiaPRIF B2 404Ďurža, Žarnovičan, Jurkovič1E*(A)
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-bEXX-002/15 PÚvod do štúdia geologických materiálovPRIF B2 404Ivan, Méres1E*(A)
14:50-15:35TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGCh/N-bEXX-002/15 CÚvod do štúdia geologických materiálovPRIF B2 404Ivan, Méres1E*(A)
15:40-17:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGP/N-bEXX-008/15 PZáklady geológie a vývoj prírodyPRIF G 203Pivko1E*(A)
Ut
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-bEXX-126/15 PVšeobecná ekológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová, Molnárová1E*(A), 1GLVK*(A), 1upENBI*(A)
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEF/N-bEXX-126/15 SVšeobecná ekológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová, Molnárová1E*(A), 1GLVK*(A), 1upENBI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAgCh/N-bEXX-089/15 PVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH1 2Chrappová1E*(A), 1GL*(A), 1GLVK*(A), 1PALB*(A)
14:00-14:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-009/15 PEnvironmentálna výchovaPRIF B2 302Majzlan, Lehotská, Šerá1E*(A)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-009/15 SEnvironmentálna výchovaPRIF B2 302Majzlan, Lehotská, Šerá1E*(A)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAgCh/N-bBXX_111/15 SSeminár zo všeobecnej a anorganickej chémiePRIF CH2 201Chrappová1E*(C)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KPl/N-bEXX-003/15 CBiodiverzita 1PRIF B1 225AŠimonovičová1E*(A)1. skupina
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KKE/N-bEXX-073/15 SNárodné parky sveta IPRIF B1 320Labuda1E*(C), 1upENBI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KPl/N-bEXX-003/15 CBiodiverzita 1PRIF B1 225AŠimonovičová1E*(A)2. skupina
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-bEXX-008/15 CZáklady geológie a vývoj prírodyPRIF G 2131E*(A)1 sk.
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGP/N-bEXX-008/15 CZáklady geológie a vývoj prírodyPRIF G 2131E*(A)2 sk.
Št
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEF/N-bEXX-006/15 PEkosozológiaPRIF B2 304Fargašová, Nevřelová1E*(A)
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEF/N-bEXX-006/15 SEkosozológiaPRIF B2 304Fargašová, Nevřelová1E*(A)
Pi
09:00-12:00P.T (od 05.10.2018) PriF.KAgCh/N-bEXX-089/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičová1E*(A)sk. 2
09:00-12:00N.T (od 28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bEXX-089/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičová1E*(A)sk. 1
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00