Rozvrh hodín
3BX-ORBO* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 PFyzikálna chémia (2)PRIF B2 446Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-017/16 PChemické modelovaniePRIF CH1 309, PRIF CH2 401Černušák, Martinická, Pašteka3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A)podľa harmonogramu, 1.- 6. t. KFTCh, 7.-12. t. KOCh
11:30-12:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-017/16 CChemické modelovaniePRIF CH1 309Černušák, Martinická, Pašteka3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A)PC učebňa KOCh, podľa harmonogramu
13:10-17:40BLK (05.11.2018) PriF.KAlCh/N-bCXX-010/16 CSeparačné metódyGóra, Masár, Blaško, Galbavá3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)laboratóriá separačných metód, podľa harmonogramu05.11.201812.11.201819.11.201826.11.201803.12.201810.12.201817.12.2018
13:10-16:10BLK (24.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCXX-010/16 PSeparačné metódyPRIF CH2 201Masár, Hutta, Blaško3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)24.09.201801.10.201808.10.201815.10.201822.10.201829.10.2018
16:30-18:00BLK (24.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCXX-010/16 SSeparačné metódyPRIF CH2 201Masár, Hutta, Blaško3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)24.09.201801.10.201808.10.201815.10.201822.10.201829.10.2018
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-021/15 PVybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človekaPRIF B2 404Zeman, Okuliarová, Štefánik2C*(C), 3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-BX*(A), 3BX-EC*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3BCH*(C)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-312/15 CGenetika (2): Modelové organizmyPRIF B1 512Neboháčová, Džugasová, Mentelová, Matúšková3BIN*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3B-GE*(B), 3MB-GE*(B)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3BCH*(C), 3C-AG*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-AL*(C), 3BX-FZ*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C-EC*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-JD*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3BX-EC*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3BCH*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C-FZ*(C), 3BX-AL*(C), 3C-AG*(C), 3C-EC*(C), 3BX-JD*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3BX-FZ*(C), 3C*(C), 3C-AL*(C), 3BX-EC*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCAL-037/16 SÚvod do hmotnostnej spektrometriePRIF CH2 331Vojs Staňová3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3BCH*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C-FZ*(C), 3BX-AL*(C), 3C-AG*(C), 3C-EC*(C), 3BX-JD*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3BX-FZ*(C), 3C*(C), 3C-AL*(C), 3BX-EC*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3BCH*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-FZ*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-AL*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3C-JD*(C), 3C-EC*(C), 3C-AL*(C), 3BX-AG*(C), 3C-AG*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCAL-037/16 PÚvod do hmotnostnej spektrometriePRIF CH2 331Vojs Staňová3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3BCH*(C), 3C-AG*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-AL*(C), 3BX-FZ*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C-EC*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-JD*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3BX-EC*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3BCH*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-JD*(C), 3C-FZ*(C), 3C-EC*(C), 3C-AL*(C), 3C-AG*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-AG*(C)Unicert
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanová3BCH*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-JD*(C), 3C-FZ*(C), 3C-EC*(C), 3C-AL*(C), 3C-AG*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-AG*(C)Unicert
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-007/16 SChemická informatika3BX-ORBO*(A), 3C-ORBO*(A)po dohode s vedúcim BP
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KOrCh/N-bCOR-015/16 SBakalárska práca z organickej a bioorganickej chémie (1)PRIF CH2 401AŠebesta3BX-ORBO*(B), 3C-ORBO*(B)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-020/16 PZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-BX*(A), 3BX-EC*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-312/15 PGenetika (2): Modelové organizmyPRIF B1 501Krajčovič, Gálová, Slaninová, Džugasová, Mentelová, Švec, Horváth, Barák, Štefánik, Žitňan, Slaninová, Gregáň, Matúšková3BIN*(C), 3B-GE*(B), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3MB-GE*(B)
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCFZ-032/16 P2D chémia a nanotechnológiePRIF CH1 303Velič3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCFZ-032/16 S2D chémia a nanotechnológiePRIF CH1 303Velič3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C), 3BX-EC*(C)po dohode
14:50-16:20N.T (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 SFyzikálna chémia (2)PRIF CH2 301Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)A. skupina
14:50-16:20P.T (od 03.10.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 SFyzikálna chémia (2)PRIF CH2 301Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)B. skupina
Št
09:00-12:45BLK (27.09.2018) PriF.ChÚ/N-bCXX-021/16 PMolekulová spektroskopiaPRIF B2 404Cigáň, Kuruc, Šebesta, Filo3BX-AG*(B), 3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.2018
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3BCH*(C), 3C-ORBO*(C), 3C-JD*(C), 3C-FZ*(C), 3C-EC*(C), 3C-AL*(C), 3C-AG*(C), 3C*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-AG*(C)Unicert
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2018) PriF.KOrCh/N-bCOR-014/16 SOrganická syntézaPRIF CH2 401Magdolen3BX-ORBO*(B), 3C-ORBO*(B)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-020/16 SZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A), 3BX-BX*(A)
09:00-12:45BLK (13.12.2018) PriF.ChÚ/N-bCXX-021/16 CMolekulová spektroskopiaPRIF B2 404, PRIF CH2 129, PRIF CH2 401A, PRIF CH2 430Cigáň, Kuruc, Filo, Almássy3BX-AG*(B), 3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)podľa harmonogramu13.12.201820.12.2018
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KOrCh/N-bCOR-014/16 POrganická syntézaPRIF CH2 401Magdolen3BX-ORBO*(B), 3C-ORBO*(B)
09:00-12:45BLK (08.11.2018) PriF.ChÚ/N-bCXX-021/16 SMolekulová spektroskopiaPRIF B2 404, PRIF CH2 129, PRIF CH2 401A, PRIF CH2 430Cigáň, Kuruc, Filo, Almássy3BX-AG*(B), 3BX-AL*(B), 3BX-EC*(B), 3BX-ORBO*(B), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)podľa harmonogramu08.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.2018
Pi
08:10-11:10BLK (28.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-019/16 XCvičenie z fyzikálnej chémie (2)PRIF CH1 331Pitoňák, Bujdák, Valent, Lorenc3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A), 3BX-AG*(C)3. skupina28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00