Rozvrh hodín
3BX-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 PFyzikálna chémia (2)PRIF B2 446Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCBI-354/15 PBiofyzikálna chémiaPRIF B2 446Valent3BX-BX*(B)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-021/15 PVybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človekaPRIF B2 404Zeman, Okuliarová, Štefánik2C*(C), 3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-BX*(A), 3BX-EC*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-015/15 PBiochemické metódyPRIF CH1 222Sulo3BX-BX*(B)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3BCH*(C)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-312/15 CGenetika (2): Modelové organizmyPRIF B1 512Neboháčová, Džugasová, Mentelová, Matúšková3BIN*(C), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3B-GE*(B), 3MB-GE*(B)
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCAL-037/16 PÚvod do hmotnostnej spektrometriePRIF CH2 331Vojs Staňová3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCAL-037/16 SÚvod do hmotnostnej spektrometriePRIF CH2 331Vojs Staňová3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
St
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-015/15 SBiochemické metódyPRIF CH1 222Sulo3BX-BX*(B)A. skupina
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-015/15 SBiochemické metódyPRIF CH1 222Sulo3BX-BX*(B)B. skupina
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-020/16 PZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-BX*(A), 3BX-EC*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) FMFI-PriF.KGe/1-BIN-312/15 PGenetika (2): Modelové organizmyPRIF B1 501Krajčovič, Gálová, Slaninová, Džugasová, Mentelová, Švec, Horváth, Barák, Štefánik, Žitňan, Slaninová, Gregáň, Matúšková3BIN*(C), 3B-GE*(B), 3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3MB-GE*(B)
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCFZ-032/16 P2D chémia a nanotechnológiePRIF CH1 303Velič3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C)po dohode
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCFZ-032/16 S2D chémia a nanotechnológiePRIF CH1 303Velič3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(C), 3C-AG*(C), 3C-AL*(C), 3C-EC*(C), 3C-FZ*(C), 3C-JD*(C), 3C-ORBO*(C), 3C_TP*(C), 3BX-EC*(C)po dohode
14:50-16:20N.T (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 SFyzikálna chémia (2)PRIF CH2 301Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)A. skupina
14:50-16:20P.T (od 03.10.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-023/16 SFyzikálna chémia (2)PRIF CH2 301Velič, Valent3BX-AG*(C), 3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(B), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A)B. skupina
Št
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-016/15 SBakalárska práca z biochémie (1)PRIF CH1 222Brázdovič, Polčic, Nosek3BX-BX*(B)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCBI-354/15 SBiofyzikálna chémiaPRIF CH1 222Valent3BX-BX*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-020/16 SZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek3BX-BX*(A), 3BX-EC*(A)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCBI-020/16 SZáklady bunkovej biológiePRIF CH1 222Polčic, Nosek3BX-AG*(A), 3BX-AL*(A), 3BX-FZ*(A), 3BX-JD*(A), 3BX-ORBO*(A), 3BX-TP*(A), 3BX-BX*(A)
Pi
09:00-11:15BLK (28.09.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-007/16 SChemická informatikaPRIF B1 225Brázdovič, Huszár3BX-BX*(A)28.09.201805.10.201812.10.201819.10.2018
08:10-11:10BLK (28.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-019/16 XCvičenie z fyzikálnej chémie (2)PRIF CH1 331Pitoňák, Bujdák, Valent, Lorenc3BX-AL*(C), 3BX-BX*(C), 3BX-EC*(C), 3BX-FZ*(C), 3BX-JD*(C), 3BX-ORBO*(C), 3BX-TP*(C), 3C*(A), 3C-AG*(A), 3C-AL*(A), 3C-EC*(A), 3C-FZ*(A), 3C-JD*(A), 3C-ORBO*(A), 3C_TP*(A), 3BX-AG*(C)3. skupina28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.201809.11.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00