Rozvrh hodín
2mC-BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-024/15 PIntroduction to Molecular BiologyPRIF B1 501Tomáška1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(C), 1mC-ORBO*(C), 2mB-GE*(B), 2mC-BX*(C), 2mC-ORBO*(C)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-115/15 PAntibiotikáPRIF CH1 222Mikušová, Korduláková1mC-BX*(C), 1mC-ORBO*(C), 2mC-BX*(C), 2mC-ORBO*(C)
14:00-15:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-123/15 SDiplomová práca z biochémie (3)PRIF CH1 224Mikušová, Korduláková2mC-BX*(A)
09:00-11:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-122/15 PVybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológiePRIF CH1 222Mikušová2mC-BX*(A)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-114/15 SZáklady molekulárnej imunológiePRIF CH1 222Leksa1mB-GE*(C), 1mC-BX*(C), 2mB-GE*(C), 2mC-BX*(C)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-112/15 PAplikovaná biochémia a biotechnológiePRIF CH1 224Sulo1mC-BX*(C), 2mC-BX*(C)
08:10-18:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-123/15 CDiplomová práca z biochémie (3)Korduláková2mC-BX*(A)ut-pi celý deň
St
08:10-10:25TYZ (od 26.09.2018) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-125/15 PKlinická biochémia a patobiochémia (2)Turecký2mC-BX*(B)LF UK
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) LF-PriF.KBCh/N-mCBI-125/15 SKlinická biochémia a patobiochémia (2)Turecký2mC-BX*(B)LF UK
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMB/N-mCBI-113/15 PFarmaceutické biotechnológiePRIF CH2 201Stuchlík, Horváth, Krahulec1mC-BX*(C), 2mB-MO*(C), 2mBT-BT*(A), 2mC-BX*(C)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMB/N-mCBI-113/15 SFarmaceutické biotechnológiePRIF CH2 201Horváth, Krahulec1mC-BX*(C), 2mB-MO*(C), 2mBT-BT*(A), 2mC-BX*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00