Rozvrh hodín
2mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-117/15 SSeminár k diplomovej práci (1)PRIF CH2 3312mC-AL*(A)
12:20-14:35TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-122/15 SAnalytická chémia v diagnostickom a liečebnom procese v humánnej medicínePRIF CH2 331Górová, Hutta, Božek, Netriová2mC-AL*(B)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-120/15 PTrendy analytickej chémiePRIF CH2 331Bodor, Masár, Hutta, Halko2mC-AL*(A)
16:30-17:15TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-120/15 STrendy analytickej chémiePRIF CH2 3312mC-AL*(A)
Ut
08:10-17:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-115/15 CCvičenie k diplomovej práci (1)2mC-AL*(A)Ut-Pi celý deň
St
13:10-16:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-114/15 POdber a spracovanie vzorky v analytickej chémiiPRIF CH2 331Masár2mC-AL*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-114/15 SOdber a spracovanie vzorky v analytickej chémiiPRIF CH2 331Masár2mC-AL*(A)blokovo po dohode
Št
14:50-17:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.ChÚ/N-mCUS-015/15 STransport polutantov v matriciach a vzorkáchPRIF CH2 129Cigáň, Blaško2mC-AL*(A)
Pi
09:00-11:15TYZ (od 28.09.2018) PriF.ChÚ/N-mCUS-016/15 SModelovanie procesov v matriciach a vzorkáchPRIF CH2 129Cigáň, Filo, Blaško2mC-AL*(A)
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-123/15 SŠpeciálny seminár z analytickej chémie(1)2mC-AL*(C)po dohode
09:00-11:15TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAlCh/N-mCAL-121/15 SAnalýza a charakterizácia biomakromolekúl2mC-AL*(A)po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00