Rozvrh hodín
2BX* - biochémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 3472BX*(A)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent2BX*(A), 2C*(A)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF CH1 2Kollárová2BX*(A), 2C*(A)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCFZ-003/15 SÚvod do dynamiky komplexných systémovPRIF CH1 3Szabó2BX*(C), 2C*(C)
08:10-11:55TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248Polčic2BX*(A)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH1 222Zemanová, Cillingová2BX*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF CH2 301Kellö, Neogrády2BX*(A)
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 STeória chemickej väzbyPRIF B2 304Černušák, Urban2BX*(C), 2C*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH2 201Zemanová, Cillingová2BX*(A)
14:50-18:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248Polčic2BX*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 PTeória chemickej väzbyPRIF B2 304Černušák, Urban2BX*(C), 2C*(A)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF CH2 301Kellö, Neogrády2BX*(A)
14:50-18:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 3472BX*(A)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-037/15 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Huraiová, Gahurová2BX*(A)sk. A
St
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2BCH*(C), 2C*(C), 2BX*(C)
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2BCH*(C), 2BX*(C), 2C*(C)
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2BCH*(C), 2BX*(C), 2C*(C)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Zolcer2C*(C), 2BX*(C), 2BCH*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent2BX*(A), 2C*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíková2BX*(B), 2C*(B), 2BCH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-037/15 PGenetikaPRIF B1 301Gálová2BX*(A), 2PALB*(A), 2SB*(A), 1mANBI15*(A), 1mESBI15*(A), 1mFRBI15*(A), 1mHIBI15*(A), 1mHUBI15*(A), 1mNEBI15*(A), 1mOBBI15*(A), 1mPGBI15*(A), 1mPSBI15*(A), 1mSLBI15*(A), 1mupBIGE*(A), 1mupBICH*(A), 1mupBIMA*(A), 1mupENBI*(A), 1mVUBI15*(A)
Št
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 PIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF CH2 301Mišľanová, Bodor, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko2BX*(C), 2C*(C)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-037/15 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Huraiová, Gahurová2BX*(A)sk. B
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Kordíková2BX*(B), 2C*(B), 2BCH*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF B1 305Kollárová2BX*(A), 2C*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF CH2 201Kellö, Neogrády2BX*(A)
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2018) PriF.KOrCh/N-bUCH-041/16 PPrírodné zlúčeninyPRIF CH2 401AAlmássy2BX*(C), 3B*(C)
17:20-18:05TYZ (od 27.09.2018) PriF.KOrCh/N-bUCH-041/16 SPrírodné zlúčeninyPRIF CH2 401AAlmássy3B*(C), 2BX*(C)
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 SIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF CH2 3012BX*(C), 2C*(C)
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Sabo2BCH*(B), 2BX*(B), 2C*(B)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-18:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248Polčic2BX*(A)
08:10-11:55TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347Szabó2BX*(A)
14:50-18:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 3472BX*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00