Rozvrh hodín
3SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 CFyzická antropológiaPRIF B2 4443SB*(A)sk. A
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-019/14 PEvolučné trendyPRIF B2 407AKlembara3B-EK*(B), 3PALB*(B), 3SB*(B)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-317/10 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 446Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Mikulíček, Rubáčová1SB*(B), 2SB*(B), 3B-ZO*(B), 3SB*(B)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-902/16 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (1)PRIF B1 401AStloukal3B-ZO*(A), 3SB*(A)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 CFyzická antropológiaPRIF B2 4443SB*(A)sk. B
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-105/15 SOdborný seminár 1PRIF HERBAR R-261mB-BO*(A), 3B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(B), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3PALB*(C), 3SB*(B)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bBBG-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z botaniky (1)PRIF HERBAR R-273B-BO*(A), 3SB*(A)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (1)PRIF B2 407A3B*(A), 3B-EK*(A), 3SB*(A)
14:00-15:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-bBXX-081/16 SBiodiverzita rastlínPRIF HERBAR R-263B-BO*(B), 3B-EK*(B), 3SB*(B)
Ut
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-018/18 PMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B1 567Dušinský, Vďačný, Mikulíček3SB*(B)
09:00-09:45TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-bBXX-018/18 CMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B1 5673SB*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 PHydrobiológia 1PRIF B2 404Beracko, Krno, Bulánková, Derka3B-EK*(B), 3SB*(A)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF CH1 3Dugovičová, Slováková, Kordíková3B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3SB*(C)
14:50-15:35TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3SB*(C), 3B*(C), 3B-VI*(C), 3B-EK*(C), 3B-ZO*(C), 3B-BO*(C), 3B-MO*(C), 3B-FR*(C), 3B-GE*(C), 3B-AN*(C), 3B-FZ*(C), 3BT-BT*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3B-MO*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-EK*(C), 3B-VI*(C), 3SB*(C), 3B-BO*(C), 3B-FR*(C), 3B-ZO*(C), 3B-AN*(C), 3BT-BT*(C), 3B*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3SB*(C), 3B*(C), 3B-VI*(C), 3B-EK*(C), 3B-ZO*(C), 3B-BO*(C), 3B-MO*(C), 3B-FR*(C), 3B-GE*(C), 3B-AN*(C), 3B-FZ*(C), 3BT-BT*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
17:20-18:05TYZ (od 25.09.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SIntroduction to Philosophy (1)PRIF CH2 130Zolcer3B-MO*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-EK*(C), 3B-VI*(C), 3SB*(C), 3B-BO*(C), 3B-FR*(C), 3B-ZO*(C), 3B-AN*(C), 3BT-BT*(C), 3B*(C)Úvod do filozofie - výučba v SJ
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-022/14 PEkologické princípy ochrany prírodyPRIF B2 407ADerka3B-EK*(B), 3SB*(B)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3B-AN*(C), 3B-MI*(C), 3B-ZO*(C), 3B-FR*(C), 3B-EK*(C), 3B-BO*(C), 3B*(C), 3B-VI*(C), 3B-MO*(C), 3B-GE*(C), 3B-FZ*(C), 3BT-BT*(C), 3SB*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanová3SB*(C), 3B-MI*(C), 3B-ZO*(C), 3B-VI*(C), 3BT-BT*(C), 3B-MO*(C), 3B-GE*(C), 3B-FZ*(C), 3B-FR*(C), 3B-EK*(C), 3B-BO*(C), 3B-AN*(C), 3B*(C)Unicert
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3SB*(C), 3B-MI*(C), 3B-ZO*(C), 3B-VI*(C), 3BT-BT*(C), 3B-MO*(C), 3B-GE*(C), 3B-FZ*(C), 3B-FR*(C), 3B-EK*(C), 3B-BO*(C), 3B-AN*(C), 3B*(C)Unicert
St
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 PFyzická antropológiaPRIF G 203Vorobeľová, Dörnhöferová, Beňuš, Švábová, Candráková Čerňanová, Bodoriková3SB*(A)
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-078/18 PVývinová biológiaPRIF B2 302Jablonski, Jandzík, Lux3B-ZO*(B), 3SB*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBXX-080/16 PParazitológiaPRIF B2 446Fenďa, Mrvová Garajová, Christophoryová, Mrva3B-ZO*(B), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SB*(A), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma3SB*(A), 2ANBI15*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3B-AN*(B), 3B-BO*(B), 3B-FZ*(B), 3B-ZO*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 CHydrobiológia 1PRIF B2 4013B-EK*(B), 3SB*(A)sk. A
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-bUBI-003/15 PFytoremediáciePRIF B1 307Lukačová, Vaculík, Lux2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SB*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
Št
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 CHydrobiológia 1PRIF B2 4013SB*(A)sk. B
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-026/14 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Rubáčová3SB*(C), 2ANBI15*(C), 2B*(C), 2buBISL*(C), 2ESBI15*(C), 2HUBI15*(C), 2NEBI15*(C), 2OBBI15*(C), 2PGBI15*(C), 2PSBI15*(C), 2SLBI15*(C), 2upBIAJ_f*(C), 2upBIGE*(C), 2upBICH*(C), 2upBINJ_f*(C), 2upENBI*(C), 2upINBI*(C), 2upMABI*(C), 2VUBI15*(C), 3ANBI15*(C), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 CBioštatistikaPRIF B1 2253SB*(A)sk. A
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211A3B-AN*(C), 3B-MI*(C), 3B-ZO*(C), 3B-FR*(C), 3B-EK*(C), 3B-BO*(C), 3B*(C), 3B-VI*(C), 3B-MO*(C), 3B-GE*(C), 3B-FZ*(C), 3BT-BT*(C), 3SB*(C)zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 CBioštatistikaPRIF B1 2253SB*(A)sk. B
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-039/16 CAplikačný softvérPRIF B1 401A3B-AN*(C), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3SB*(C)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 4013SB*(A)sk. B
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KEk/N-bUBI-040/11 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč2SB*(B), 3B-EK*(B), 3PALB*(C), 3SB*(B), 2mANBI15*(A), 2mESBI15*(A), 2mHUBI15*(A), 2mNEBI15*(A), 2mOBBI15*(A), 2mPGBI15*(A), 2mPSBI*(A), 2mPSBI15*(A), 2mSLBI15*(A), 2mupBIGE*(A), 2mupBICH*(A), 2mupBIMA*(A), 2mupENBI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slováková3B-AN*(B), 3B-BO*(B), 3B-EK*(B), 3B-FR*(B), 3B-FZ*(B), 3B-GE*(B), 3B-MI*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3B-VI*(B), 3B-ZO*(B), 3SB*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 4013SB*(A)sk. A
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-bBXX-080/16 PEkológia rastlínPRIF HERBAR R-26Kováčik, Kubalová, Mičieta3B-BO*(B), 3B-EK*(B), 3SB*(B)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-118/18 CAnglický jazyk 3 - príprava na UNIcertPRIF G 417Cihová3SB*(C), 3B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová3SB*(C), 3B-MI*(C), 3B-ZO*(C), 3B-VI*(C), 3BT-BT*(C), 3B-MO*(C), 3B-GE*(C), 3B-FZ*(C), 3B-FR*(C), 3B-EK*(C), 3B-BO*(C), 3B-AN*(C), 3B*(C)Unicert
Pi
09:50-12:05TYZ (od 28.09.2018) PriF.KEk/N-bBEK-020/14 PEkológia a matematikaPRIF B2 407ABeracko, Krno3B-EK*(B), 3SB*(B), 3B-EK*(B), 3SB*(B)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie