Rozvrh hodín
3MB-VI* - medicínska biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-09:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-bBVI-003/15 CŠtruktúra a morfogenéza vírusov3B-VI*(B), 3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)BMC VUSAV
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-001/15 PGenetika človekaPRIF B1 320Kádaši, Ficek3B-AN*(B), 3B-GE*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-015/17 PZáklady teoretickej a experimentálnej medicínyPRIF B2 304Borbélyová, Celec, Izrael, Konečná3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-bBVI-003/15 PŠtruktúra a morfogenéza vírusovPRIF B2 231Kabát, Golais, Betáková3B-VI*(B), 3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-bBMI-014/15 PZáklady lekárskej parazitológiePRIF B2 231Bujdáková, Boldiš3B-MI*(B), 3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)
Ut
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-032/15 PRegulácia génovej expresiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Turňa3BIGL*(C), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10BLK (25.09.2018) PriF.KMV/N-bBMI-011/15 CMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 2413B-VI*(B), 3MB-VI*(B)25.09.201802.10.201809.10.201816.10.201823.10.201830.10.2018
St
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 PBioinformatikaPRIF CH1 2Drahovská, Kľučár3B-GE*(B), 3BIN*(C), 3BT-BT*(B), 3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-008/15 PMetódy molekulárnej biológiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Šoltýsová3B-FR*(B), 3B-MI*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3B-VI*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-15:25BLK (26.09.2018) PriF.KMV/N-bBMI-013/15 CCvičenie z virológiePRIF B2 217Nováková3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)26.09.201803.10.201810.10.201817.10.201824.10.201831.10.2018
Št
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-bBMI-010/15 PFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 231Gbelská3B-MI*(B), 3B-VI*(B), 3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)
09:00-12:45BLK (08.11.2018) PriF.KMV/N-bBMI-010/15 CFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 241Dibalová3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)08.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-bBMI-011/15 PMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 231Gaálová3B-MI*(B), 3B-VI*(B), 3MB-MI*(B), 3MB-VI*(B)
07:20-11:50P.T (od 04.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Pi
07:20-11:50N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
07:20-11:50P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00