Rozvrh hodín
3MB-FŽ* - medicínska biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-001/15 PGenetika človekaPRIF B1 320Kádaši, Ficek3B-AN*(B), 3B-GE*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-015/17 PZáklady teoretickej a experimentálnej medicínyPRIF B2 304Borbélyová, Celec, Izrael, Konečná3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z fyziológie živočíchov a etológie (1)3B*(A), 3B-FZ*(A), 3MB-FŽ*(A)
15:40-17:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-016/15 PChronobiológiaPRIF B2 446Stebelová, Zeman, Herichová3ANBI15*(C), 3B-FZ*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3MB-FŽ*(B), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
17:20-18:05TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-016/15 SChronobiológiaPRIF B2 4463ANBI15*(C), 3B-FZ*(B), 3ESBI15*(C), 3FRBI15*(C), 3HUBI15*(C), 3MB-FŽ*(B), 3NEBI15*(C), 3OBBI15*(C), 3PGBI15*(C), 3PSBI15*(C), 3SLBI15*(C), 3upBIGE*(C), 3upBICH*(C), 3upENBI*(C), 3upINBI*(C), 3upMABI*(C), 3VUBI15*(C)
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-019/15 SSeminár z fyziológie živočíchov a etológie 1PRIF B2 4333B-FZ*(B), 3MB-FŽ*(B)
Ut
09:00-11:15TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-018/15 PMetodológia a metódy etologického výskumuPRIF B2 433Kršková, Olexová3B-FZ*(B), 3B-FZ*(B), 3MB-FŽ*(B), 3MB-FŽ*(B)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-022/16 SFyziológia výživy3B-FZ*(B), 3MB-AN*(B), 3MB-FŽ*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-032/15 PRegulácia génovej expresiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Turňa3BIGL*(C), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
St
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 PBioinformatikaPRIF CH1 2Drahovská, Kžučár3B-GE*(B), 3BIN*(C), 3BT-BT*(B), 3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-008/15 PMetódy molekulárnej biológiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Šoltýsová3B-FR*(B), 3B-MI*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3B-VI*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-017/15 PHematológia pre biológovPRIF B2 404Okuliarová3B-FZ*(B), 3MB-AN*(B), 3MB-FŽ*(B)
09:00-12:00P.T (od 03.10.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-015/15 CIntegračná fyziológiaPRIF B2 4103B-FZ*(B), 3MB-FŽ*(B)
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-015/15 PIntegračná fyziológiaPRIF CH1 3Zeman, Okuliarová, Molčan3B-FZ*(B), 3MB-FŽ*(B)
07:20-11:50P.T (od 04.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Pi
07:20-11:50N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
07:20-11:50P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00