Rozvrh hodín
3MB-AN* - medicínska biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z antropológie (1)PRIF B1 529Bodoriková3B*(A), 3B-AN*(A), 3MB-AN*(A)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-001/15 PGenetika človekaPRIF B1 320Kádaši, Ficek3B-AN*(B), 3B-GE*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-015/17 PZáklady teoretickej a experimentálnej medicínyPRIF B2 304Borbélyová, Celec, Izrael, Konečná3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-031/15 SPaleopatológiaPRIF B2 3023B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3PALB*(C), 3MB-AN*(C)
Ut
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-032/15 PRegulácia génovej expresiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Turňa3BIGL*(C), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-14:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-006/15 CAntropologické metódy 1PRIF B2 4443B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-022/16 SFyziológia výživy3B-FZ*(B), 3MB-AN*(B), 3MB-FŽ*(B)
13:10-15:25TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFR/N-bBXX-033/15 COptické metódy v cytológiiPRIF B2 1213B-FR*(B), 3MB-AN*(C)
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAn/N-bBXX-100/15 PAplikovaná antropológiaPRIF B2 302Dörnhöferová, Beňuš, Švábová, Candráková Čerňanová, Bodoriková2B*(C), 3MB-AN*(C)
St
07:20-08:05TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-004/15 CVšeobecná morfológia človekaPRIF B1 5293B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-004/15 PVšeobecná morfológia človekaPRIF B1 529Dörnhöferová, Černý3B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-005/15 PVývinová antropológiaPRIF B1 529Dörnhöferová, Neščáková, Černý3B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-008/15 PMetódy molekulárnej biológiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Šoltýsová3B-FR*(B), 3B-MI*(B), 3B-MO*(B), 3BT-BT*(B), 3B-VI*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-bBFE-017/15 PHematológia pre biológovPRIF B2 404Okuliarová3B-FZ*(B), 3MB-AN*(B), 3MB-FŽ*(B)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 PBioinformatikaPRIF CH1 2Drahovská, Kžučár3B-GE*(B), 3BIN*(C), 3BT-BT*(B), 3B-MO*(B), 3MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-005/15 CVývinová antropológiaPRIF B1 5293B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
Št
11:30-14:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-007/15 CCvičenie z genetiky človeka pre antropológovPRIF B2 4443B-AN*(B), 3MB-AN*(B)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KAn/N-bBAN-032/15 SBioarcheológiaPRIF B2 2013B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3PALB*(C), 3MB-AN*(C)
07:20-11:50P.T (od 04.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Pi
07:20-11:50N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
07:20-11:50P.T (od 05.10.2018) PriF.KMB/N-bBXX-033/15 CCvičenie z genetiky človekaPRIF B2 2023MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
13:10-16:10N.T (od 28.09.2018) PriF.KMB/N-bBMO-009/15 CBioinformatikaPRIF B2 3013MB-AN*(A), 3MB-BT*(A), 3MB-FŽ*(A), 3MB-GE*(A), 3MB-MB*(A), 3MB-MI*(A), 3MB-VI*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie