Rozvrh hodín
2mB-ZO* - zoológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-107/15 PMolekulárna ekológiaPRIF B1 433Kodada, Mikulíček1mB-EK*(B), 2mB-ZO*(A)
10:40-11:25TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-107/15 SMolekulárna ekológiaPRIF B1 4331mB-EK*(B), 2mB-ZO*(A)
15:40-17:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-135/15 PEtológia hmyzuPRIF B1 433Holecová1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
17:20-18:05TYZ (od 24.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-135/15 CEtológia hmyzuPRIF B1 4331mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
Ut
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-138/15 PSystematická ornitológiaPRIF B1 433Kocian, Országhová1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-137/15 SProtozoológiaPRIF B1 401A1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-152/15 SSeminár k diplomovej práci 3PRIF B1 401A2mB-ZO*(A)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-140/15 STeriológiaPRIF B1 4331mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)po dohode možná bloková výučba
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-139/15 STaxonomické a faunistické informačné systémyPRIF B1 4331mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-151/15 PFylogenéza živočíchovPRIF B1 433Vďačný, Mikulíček2mB-ZO*(A)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-151/15 SFylogenéza živočíchovPRIF B1 4332mB-ZO*(A)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-117/15 PHydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchovPRIF B2 407AKrno, Derka1mB-ZO*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mB-ZO*(C), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-154/15 PZoogeografiaPRIF B1 401AHolecová2mANBI15*(C), 2mB-ZO*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-130/15 PSystematická entomológia 1PRIF B1 401AKúdela, Kodada1mB-ZO*(B), 2mB-ZO*(B)
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-130/15 CSystematická entomológia 1PRIF B1 401A1mB-ZO*(B), 2mB-ZO*(B)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-132/15 PAkarológiaPRIF B2 401Fenďa, Kocianová1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
Št
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-133/15 PArachnológiaPRIF B1 433Krajčovičová, Vďačný1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-136/15 PHerpetológiaPRIF B1 433Jablonski, Országhová1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-128/15 PFylogeografiaPRIF B1 433Kodada, Čiampor1mB-ZO*(B), 2mB-ZO*(B)
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KZ/N-mBZO-134/15 PEkológia subteránnych živočíchovPRIF B2 401Fenďa1mB-ZO*(C), 2mB-ZO*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00