Rozvrh hodín
2mB-MI* - mikrobiológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-14:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 32mB-MI*(A)Vedúci DP
Ut
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-123/15 PPriemyselná a potravinárska mikrobiológiaPRIF B2 231Obernauerová2mB-MI*(A), 2mB-MO*(C), 2mBT-BT*(C)
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2018) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-001/15 SSeminár z bioinformatiky 1FMFI M VIIIBrejová, Vinař1mC-BX*(C), 2mB-VI*(C), 2mB-MI*(C)
St
08:10-11:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 32mB-MI*(A)Vedúci DP
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-125/15 SSeminár z mikrobiológie 3PRIF B2 2312mB-MI*(A)
Št
11:30-14:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 32mB-MI*(A)Vedúci DP
Pi
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-124/15 PVybrané kapitoly z mikrobiológiePRIF B2 231Gbelská2mB-MI*(A), 2mB-VI*(A)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00