Rozvrh hodín
2mB-GE* - genetika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-024/15 PIntroduction to Molecular BiologyPRIF B1 501Tomáška1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(C), 1mC-ORBO*(C), 2mB-GE*(B), 2mC-BX*(C), 2mC-ORBO*(C)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBCh/N-mCBI-114/15 SZáklady molekulárnej imunológiePRIF CH1 222Leksa1mB-GE*(C), 1mC-BX*(C), 2mB-GE*(C), 2mC-BX*(C)
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-114/15 PVybrané kapitoly z genetikyPRIF B1 501Dušinský, Švec2mB-GE*(A)
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-113/15 PŠpeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetikaPRIF G 111Žitňan, Tomáška, Celec, Dušinský, Švec, Boďová, Bilčík2mB-GE*(A)
St
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-115/15 SOdborný seminár 1PRIF B1 5012mB-GE*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-113/15 PŠpeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetikaPRIF B1 320Žitňan, Tomáška, Celec, Dušinský, Švec, Boďová, Bilčík2mB-GE*(A)
Št
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2018) PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 PMetódy v bioinformatikeFMFI F1 328Brejová, Vinař1mB-GE*(C), 1mC-BX*(C), 2mB-GE*(C)
17:20-18:50TYZ (od 27.09.2018) PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 CMetódy v bioinformatikeFMFI M 217Brejová, Vinař1mB-GE*(C), 1mC-BX*(C), 2mB-GE*(C)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00