Rozvrh hodín
2mB-FZ* - fyziológia živočíchov a etológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20N.T (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-126/15 SVyhodnocovanie biologických experimentovPRIF B1 2252mB-FZ*(B)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-123/15 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci (1)2mB-FZ*(A)
Ut
09:00-16:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-121/15 CDiplomová práca (3)2mB-FZ*(A)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-101/15 SFyziológia správania živočíchovPRIF B2 4331mB-AN*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-100/15 PEtológia primátovPRIF B2 433Kršková1mB-AN*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-102/15 PFyziológia živočíšnej bunkyHerichová1mB-AN*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B)
14:00-17:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-121/15 CDiplomová práca (3)2mB-FZ*(A)
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-119/15 SOdborný seminár (3)PRIF B2 4332mB-FZ*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00