Rozvrh hodín
2mB-EK* - ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-118/15 PMatematická analýza mnohorozmerných dát v ekológiiPRIF B2 407ABeracko, Krno2mB-EK*(A)
14:00-14:45TYZ (od 24.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-118/15 SMatematická analýza mnohorozmerných dát v ekológiiPRIF B2 407A2mB-EK*(A)
Ut
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-119/15 PBiologické inváziePRIF B2 407AKováč, Švolíková2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-121/15 SSeminár k diplomovej práci 3PRIF B2 407A2mB-EK*(A)
St
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-117/15 PHydrozoogeografia a ekológia sladkovodných živočíchovPRIF B2 407AKrno, Derka1mB-ZO*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mB-ZO*(C), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KEk/N-mBEK-120/15 PBehaviorálna ekológiaPRIF B2 407ADerka, Hiadlovská2mANBI15*(C), 2mB-EK*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00