Rozvrh hodín
2mB-AN* - antropológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-117/15 PKlinická antropológiaPRIF B1 529Neščáková, Černý2mANBI15*(C), 2mB-AN*(A), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-116/15 PEtológia človekaPRIF B1 529Bodoriková, Černý2mB-AN*(A)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-124/15 PMolekulárna fyziológiaPRIF B2 433Križanová, Kaňková1mB-AN*(C), 1mB-FZ*(B), 2mB-AN*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-112/15 SPorovnávacia anatómia stavovcovPRIF B2 4441mB-AN*(B), 2mB-AN*(B)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-111/15 SMetodológia biologického a antropologického výskumuPRIF B1 5291mB-AN*(B), 2mB-AN*(B)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-101/15 SFyziológia správania živočíchovPRIF B2 4331mB-AN*(C), 2mANBI15*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B), 2mESBI15*(C), 2mHUBI15*(C), 2mNEBI15*(C), 2mOBBI15*(C), 2mPGBI15*(C), 2mPSBI*(C), 2mPSBI15*(C), 2mSLBI15*(C), 2mupBIGE*(C), 2mupBICH*(C), 2mupBIMA*(C), 2mupENBI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-100/15 PEtológia primátovPRIF B2 433Kršková1mB-AN*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-102/15 PFyziológia živočíšnej bunkyHerichová1mB-AN*(C), 2mB-AN*(C), 2mB-FZ*(B)
Št
Pi
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-118/15 PKriminalistická a súdna antropológiaPRIF B1 529Beňuš2mB-AN*(A)
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAn/N-mBAN-119/15 SŠpeciálny seminár k diplomovej práci 1PRIF B1 5292mB-AN*(A)
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2018) PriF.KAn/N-mUBI-031/15 SBiológia reprodukčného a postreprodukčného vekuPRIF B1 5291mANBI15*(C), 1mB-AN*(B), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C), 2mB-AN*(B)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00