Rozvrh hodín
1mB-VI* - virológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-024/15 PIntroduction to Molecular BiologyPRIF B1 501Tomáška1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(C), 1mC-ORBO*(C), 2mB-GE*(B), 2mC-BX*(C), 2mC-ORBO*(C)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-101/15 PTaxonómia vírusovPRIF B2 231Mistríková1mB-VI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman1mB-FR*(C), 1mB-GE*(A), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(B)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B1 5671mB-FR*(C), 1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(B)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B1 5011mB-FR*(C), 1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(B)
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-103/15 PPatogenéza vírusových nákaz a lekárska virológiaPRIF B2 231Mistríková1mB-MI*(A), 1mB-VI*(A)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-106/15 SSeminár k diplomovej práci z virológie 11mB-VI*(A)Vedúci DP
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-104/15 CDiplomová práca z virológie 11mB-VI*(A)Vedúci DP
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-104/15 SAktuálne metódy v mikrobiológiiPRIF B2 2411mB-MI*(A), 1mB-VI*(C)
Ut
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman1mB-FR*(C), 1mB-GE*(A), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(B)
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KMB/N-mBMO-121/15 PMolekulárna imunológiaPRIF CH1 3Shawkatová, Stuchlík1mB-MI*(A), 1mB-MO*(A), 1mBT-BT*(C), 1mB-VI*(B)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková1mB-ZO*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-MI*(C), 1mB-AN*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C)
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-100/15 PBiosyntéza vírusovPRIF B2 231Kabát, Golais, Betáková1mB-MI*(B), 1mB-VI*(A)
Št
08:10-11:10BLK (27.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-103/15 CPatogenéza vírusových nákaz a lekárska virológiaNováková1mB-MI*(A), 1mB-VI*(A)VÚ SAV27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.2018
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-100/15 CBiosyntéza vírusov1mB-MI*(B), 1mB-VI*(A)BMC VU SAV
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KMV/N-mBVI-102/15 SSeminár z virológie 1PRIF B2 2311mB-VI*(A)
Pi
08:10-11:10BLK (28.09.2018) PriF.KMV/N-mBMI-103/15 CPatogenéza vírusových nákaz a lekárska virológiaNováková1mB-MI*(A), 1mB-VI*(A)VÚ SAV28.09.201805.10.201812.10.201819.10.201826.10.201802.11.2018
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00