Rozvrh hodín
1mB-FZ* - fyziológia živočíchov a etológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
10:40-12:10TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-124/15 PMolekulárna fyziológiaPRIF B2 433Križanová, Kaňková1mB-AN*(C), 1mB-FZ*(B), 2mB-AN*(C)
12:20-13:50TYZ (od 24.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-105/15 PPrincípy behaviorálnych procesovPRIF B2 433Kršková1mANBI15*(C), 1mB-FZ*(A), 1mESBI15*(C), 1mFRBI15*(C), 1mHIBI15*(C), 1mHUBI15*(C), 1mNEBI15*(C), 1mOBBI15*(C), 1mPGBI15*(C), 1mPSBI15*(C), 1mSLBI15*(C), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 1mVUBI15*(C)
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
Ut
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-113/15 PÚvod do humánnej etológiePRIF B2 433Kršková1mB-FZ*(B)
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-104/15 SEnvironmentálna fyziológiaPRIF B2 4331mB-FZ*(A)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková1mB-ZO*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-MI*(C), 1mB-AN*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C)
09:50-12:50TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-108/15 CDiplomová práca (1)1mB-FZ*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-114/15 PFyziológia srdco-cievneho systémuPRIF B2 433Zeman, Molčan, Jurkovičová1mB-FZ*(B)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-118/15 PZáklady patofyziológiePRIF B2 433Törok1mB-FZ*(A)
Št
09:00-12:00TYZ (od 27.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-108/15 CDiplomová práca (1)1mB-FZ*(A)
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-106/15 SOdborný seminár (1)PRIF B2 4331mB-FZ*(A)
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2018) PriF.KŽFE/N-mBFE-104/15 PEnvironmentálna fyziológiaPRIF B2 446Stebelová, Zeman, Okuliarová, Molčan1mB-FZ*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00