Rozvrh hodín
1mB-FR* - fyziológia rastlín - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
13:10-14:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman1mB-FR*(C), 1mB-GE*(A), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(B)
14:50-16:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B1 5671mB-FR*(C), 1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(B)
16:30-18:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B1 5011mB-FR*(C), 1mB-GE*(B), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(B)
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
Ut
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-112/15 CAnalýza údajov v rastlinnej biológiiPRIF B2 107Martinka, Bokor1mB-FR*(B)
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman1mB-FR*(C), 1mB-GE*(A), 1mB-MI*(C), 1mB-VI*(C), 1mC-BX*(B)
15:40-17:10BLK (25.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-102/15 CElektrónová mikroskopiaPRIF B2 1211mB-FR*(A)25.09.201802.10.201809.10.201816.10.201823.10.201830.10.201806.11.201813.11.201820.11.201827.11.201804.12.201811.12.201818.12.2018
St
07:20-08:50BLK (26.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-101/15 CFyziologické procesy rastlín v podmienkach stresuPRIF B2 1071mB-FR*(A)26.09.201803.10.201810.10.201817.10.201824.10.201831.10.201807.11.201814.11.201821.11.201828.11.201805.12.201812.12.201819.12.2018
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-101/15 PFyziologické procesy rastlín v podmienkach stresuPRIF B2 117AVaculík, Slováková1mB-FR*(A)
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-104/15 SSeminár z fyziológie rastlín Mgr 1PRIF B2 117A1mB-FR*(A)
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-102/15 PElektrónová mikroskopiaPRIF B2 117AMartinka, Lux1mB-FR*(A)
17:20-18:50BLK (26.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-103/15 CRespiráciaPRIF B2 1071mB-FR*(A)26.09.201803.10.201810.10.201817.10.201824.10.201831.10.201807.11.201814.11.201821.11.201828.11.201805.12.201812.12.201819.12.2018
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková1mB-ZO*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-MI*(C), 1mB-AN*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C)
Št
07:20-08:50BLK (27.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-103/15 PRespiráciaPRIF B2 121Pavlovič, Slováková1mB-FR*(A)27.09.201804.10.201811.10.201818.10.201825.10.201801.11.201808.11.201815.11.201822.11.201829.11.201806.12.201813.12.201820.12.2018
14:50-18:35TYZ (od 27.09.2018) PriF.KFR/N-mBFR-110/15 CDiplomová práca 1PRIF B2 107Martinka, Pavlovič, Lukačová, Vaculík, Švubová, Blehová, Kohanová, Slováková, Demko, Bokor, Lux1mB-FR*(B)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00