Rozvrh hodín
1mB-BO* - botanika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
09:50-11:20TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-105/15 SOdborný seminár 1PRIF HERBAR R-261mB-BO*(A), 3B*(C), 3B-AN*(C), 3B-BO*(B), 3B-BO*(C), 3B-EK*(C), 3B-FR*(C), 3B-FZ*(C), 3B-GE*(C), 3B-MI*(C), 3B-MO*(C), 3BT-BT*(C), 3B-VI*(C), 3B-ZO*(C), 3PALB*(C), 3SB*(B)
11:30-13:00TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-118/15 SPalynológiaPRIF HERBAR R-261mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
14:00-15:30TYZ (od 24.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-117/15 PDendrológiaPRIF HERBAR R-27Mišíková, Zahradníková2mB-BO*(B), 1mB-BO*(B)
08:10-09:40TYZ (od 24.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211BRózsová Wolfová1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C), 1mB-ZO*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-AN*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-MI*(C)
Ut
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-101/15 PTaxonómia rastlínPRIF HERBAR R-26Mičieta1mB-BO*(A)
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-114/15 PFytogeografiaPRIF HERBAR R-26Mičieta1mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-115/15 SPopulačná biológia rastlínPRIF HERBAR R-261mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
St
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2018) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková1mB-ZO*(C), 1mB-GE*(C), 1mB-FR*(C), 1mB-MO*(C), 1mB-VI*(C), 1mB-MI*(C), 1mB-AN*(C), 1mBT-BT*(C), 1mB-FZ*(C), 1mB-EK*(C), 1mB-BO*(C)
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-121/15 SHuby SlovenskaPRIF HERBAR R-261mB-BO*(B), 1mupBIGE*(C), 1mupBICH*(C), 1mupBIMA*(C), 1mupENBI*(C), 2mB-BO*(B)
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-104/15 PLichenológiaPRIF HERBAR R-26Mišíková1mB-BO*(A)
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-116/15 SMorfológia a morfogenéza rastlínPRIF HERBAR R-271mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-103/15 PFykológiaPRIF HERBAR R-26Kováčik, Mišíková1mB-BO*(A)
Št
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-119/15 SLesné ekosystémyPRIF HERBAR R-271mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-120/15 SSynantropná flóraPRIF HERBAR R-271mB-BO*(B), 2mB-BO*(B)
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2018) PriF.KBo/N-mBBG-102/15 PFytocenológiaPRIF HERBAR R-26Kubalová, Mišíková1mB-BO*(A)
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00