Rozvrh hodín
3C-AL* - chémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2018/2019, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-14:15TYZ (od 18.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCAL-041/16 CCvičenie k bakalárskej práci z analytickej chémie
Ut
09:00-10:30BLK (19.02.2019) PriF.KOrCh/N-bCXX-023/16 PMetódy chemického výskumuPRIF B2 404Velič, Putala, Drábik, Halko, Rakovský
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2019) PriF.KJ/N-bXCJ-097/10 SNemecký jazyk 4PRIF G 211BRizmanová
14:50-15:35TYZ (od 19.02.2019) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Zolcer
15:40-16:25TYZ (od 19.02.2019) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Zolcer
13:10-13:55TYZ (od 19.02.2019) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Zolcer
14:00-14:45TYZ (od 19.02.2019) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Zolcer
St
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCXX-017/16 SAnalytická chémia (2)PRIF CH2 201Vojs Staňová
10:40-11:25TYZ (od 20.02.2019) PriF.KJCh/N-bCXX-024/16 PChemická legislatívaPRIF B2 304Rosskopfová
11:30-13:00TYZ (od 20.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCXX-017/16 PAnalytická chémia (2)PRIF B2 304Mišľanová, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko
14:50-17:50N.T (od 27.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCXX-017/16 CAnalytická chémia (2)PRIF CH2 309Troška, Procházková
Št
11:30-12:15TYZ (od 21.02.2019) PriF.ChÚ/N-bCXX-046/16 PToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
12:20-13:05TYZ (od 21.02.2019) PriF.ChÚ/N-bCXX-046/16 SToxikológiaPRIF B2 304Stankovičová
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2019) PriF.KJ/N-bXCJ-119/18 CAnglický jazyk 4 - príprava na UNIcertPRIF B2 304Sabo
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2019) PriF.KFTCh/N-bCFZ-034/17 PKoloidikaPRIF CH1 303Janek
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2019) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2019) PriF.KJ/N-bXCJ-119/18 CAnglický jazyk 4 - príprava na UNIcertPRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2019) PriF.KJ/N-bXCJ-087/10 CAnglický jazyk 4PRIF G 211ACihová, Dugovičová, Pažitková, Slováková, Kordíková
Pi
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCAL-040/16 SBakalárska práca z analytickej chémie (2)
10:40-12:10TYZ (od 22.02.2019) PriF.KAlCh/N-bCAL-040/16 CBakalárska práca z analytickej chémie (2)
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00