Rozvrh hodín
1mC-ORBO* - organická a bioorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2018/2019, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 18.02.2019) PriF.KJ/N-mXCJ-071/18 CAnglický jazyk 2 - príprava na UNIcertPRIF B1 209Sabo
09:50-12:05TYZ (od 18.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-109/15 PMechanizmy organických reakciíPRIF CH2 401Šebesta
12:20-13:05TYZ (od 18.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-109/15 SMechanizmy organických reakciíPRIF CH2 401Šebesta
Ut
12:20-13:50TYZ (od 19.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-110/15 PUrčovanie štruktúry organických zlúčenínPRIF CH2 401Cigáň, Šebesta, Filo, Putala, Rakovský, Vargová
14:00-14:45TYZ (od 19.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-110/15 SUrčovanie štruktúry organických zlúčenínPRIF CH2 401Cigáň, Šebesta, Filo, Putala, Rakovský, Vargová
St
09:00-09:45TYZ (od 20.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-118/15 PMedicínska chémia – praktická časťPRIF CH2 401ABoháč
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-118/15 SMedicínska chémia – praktická časťPRIF CH2 401ABoháč
11:30-12:15TYZ (od 20.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-111/15 PBioorganická chémia (2)PRIF CH2 401Plevová
12:20-13:05TYZ (od 20.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-111/15 SBioorganická chémia (2)PRIF CH2 401Plevová
Št
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-116/15 PAsymetrická katalýzaPRIF CH2 401Šebesta
Pi
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2019) PriF.KJ/N-mXCJ-063/10 SAnglický jazyk UNIcert 2PRIF G 211BKordíková
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2019) PriF.KOrCh/N-mCOR-102/15 PPriemyslová organická chémiaPRIF CH2 401Veverková
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00