Rozvrh hodín
3upGEIT* - učiteľstvo predmetov geografia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-018/16 SDigitálne myšlienkové mapy iMindMapPRIF CH2 319Brestenská
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 PHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, Spišiakcvičenia budú nasadené po dohode s vyučujúcim
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 CHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, Škamlovácvičenia budú nasadené po dohode s vyučujúcim
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-341/15 KTvorba pedagogického softvéru (1)FMFI M IITomcsányiová
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-350/15 KProgramovanie v C#FMFI I H6Veselovská
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-327/15 KProgramátorské etudy (1)FMFI I H4Winczer
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-017/16 SDigitálne technológie 3PRIF CH2 319Mázorová
St
07:20-09:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 PRegionálna geografia sveta (2)PRIF CH1 3Blažík
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 CRegionálna geografia sveta (2)PRIF CH1 3Cákoci
Št
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KZVI/1-UXX-237/15 SDigitálne technológie (4)FMFI F1 248Tomcsányiová
16:30-18:00TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KZVI/1-UXX-936/13 SSeminár k bakalárskej práci z informatiky (1)FMFI I 032Tomcsányiová
18:10-19:40TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-345/00 KLinuxFMFI I H4Nagy
18:10-19:40TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-355/10 KÚvod do tvorby webových dokumentovFMFI I H4Kováčová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie