Rozvrh hodín
3upGEAJ* - učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-018/16 SDigitálne myšlienkové mapy iMindMapPRIF CH2 319Brestenská
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 PHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, Spišiakcvičenia budú nasadené po dohode s vyučujúcim
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-028/16 CHumánna geografia (2)PRIF CH1 3Bučeková, Škamlovácvičenia budú nasadené po dohode s vyučujúcim
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-017/16 SDigitálne technológie 3PRIF CH2 319Mázorová
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
07:20-09:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 PRegionálna geografia sveta (2)PRIF CH1 3Blažík
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-030/16 CRegionálna geografia sveta (2)PRIF B1 567Danielová
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie